iiootes lösning CountIoT hjälper att hålla koll på antalet besökare

Report this content

iioote har anpassat sin smarta CountIoT lösning till butiker/lokaler med mera som under 2019/2020 lanserades på återvinnings-centraler för besökskontroll. Systemet hjälper butiken kontrollera hur många besökare som är inne i butiken/lokalen samtidigt med hjälp av sensorer.  Information visas på skärmar för att släppa in eller stoppa kunder under Covid-19.

Lösningen använder den senaste LoRaWAN tekniken och är ett perfekt verktyg för att begränsa antalet samtida besökare i exempelvis butiker, gym/träningsanläggningar, kaféer och på många andra ställen. Det som gör detta system unikt och överlägset är att alla grundläggande delar i lösningen är mycket kostnadseffektivt och ej kräver ström samt installeras på mindre än en timme.

Via WebIoT webbportal finns all information som exempelvis hur många besökare som befinner sig i butiken eller lokalen. Gränsen för maxantal ändras enkelt i portalen och när gränsen för maxantal överskrids skickar systemet en signal och tänder/släcker en skärm. Även manuell styrning av skärm/lampa stödjs i det fall butiken tillfälligt vill stoppa besökare i samband med exempelvis städning eller annan aktivitet/händelse. Annan viktig information som visar sensorstatus, batterinivåer och larminställningar görs enkelt i portalen.

En viktig funktion är statistik för att öka effektivitet med hjälp av dataanalys från besöksräkningen. Exempel kan vara att jämföra butiker, vilka butiker når bäst resultat, var ger marknadsföringsåtgärder bäst resultat, trender och kunskapen om antalet besökare förbättrar möjligheten till kostnadsreduceringar. Även kunder kan få information av besöksläget just nu i de fall butiker lägger ut den informationen på sin hemsida.

Systemet kommer fortsätta ge värdefull information även efter Covid-19 med besöksstatistik för städning, kundinformation, personalplanering och mer.

Om iioote AB

iioote arbetar med företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT i verksamheten, från behovsanalys och strategi till planering, genomförande och systemintegration. iioote har spetskompetens inom IoT, IT och Telekom i kombination med branschspecifik kompetens från bygg-, maskin- och fordonsindustrin.  iioote tar fram lösningar som driver utvecklingen av enkel och innovativ IoT framåt inom samhället. Detta möjliggörs av radiosystem som använder energisnål teknologi det vill säga Low Power Wide Area Networks (LPWAN).

Kontakt: Robert Spertina, VD & Head of IoT, tfn 070-7976788, robert.spertina@iioote.com

För mer information om iioote gå gärna in på vår hemsida, http://www.iioote.com

Media

Media

Dokument & länkar