iiootes plattform WebIoT och lösningen H2OIoT i Orust kommun

Göteborg 2020-05-18

Idag förlorar Orust VA flera miljoner kronor årligen i kostnader för läckage av dricksvatten samt att färskvatten läcker ut och går tillbaka med gråvatten för att renas på nytt. Plattformen WebIoT och tjänsten H2OIoT kommer hantera data från cirka 4000 fjärravlästa pumpstationer och vattenmätare.

Data analyseras kontinuerligt för att identifiera var vattenläckorna finns geografiskt. Med den informationen kan viktiga och ofta kostsamma beslut, om att gräva upp rören i marken och laga läckage, tas på ett mer effektivt och planerat sätt.

Vidare förs en dialog om att i framtiden låta Artificiell Intelligens eller så kallad Machine Learning hjälpa till att förutspå abnormiteter för att ännu tidigare stoppa ofta kostsamma läckage.

Robert Spertina, VD och Head of IoT på iioote AB säger ”Med en lösning som bryter ny mark krävs en nära dialog med kunden för att förstå och bottna problemställningen samt säkerställa att förväntningar uppfylls och slutresultatet blir bästa möjliga.” 

”Orust har i många år brottats med läckageproblem som är kostsamma och dåliga för miljön. Vi har därför investerat i framtidens IoT med lågenergiteknologier och är i full gång med att koppla upp alla våra mätare och stationer runt om på Orust. Vi såg inget behov av att långtidstesta beprövade teknologier och har kommit en bra bit på vår resa med att minska kostnader för läckage och bidra till ett hållbart samhälle.” -säger Björn Martinsson, Orust Kommun.

Applikationen möjliggörs bland annat med den ledande LPWAN standarden LoRaWAN® som bygger på en öppen standard och är ett kostnadseffektivt sätt att kommunicera med och positionera sensorer. Fördelarna är flera med lång räckvidd och strömsnåla sensorer.

För Orust kommun har utbyggnaden av det trådlösa nätet möjliggjorts av ett samarbete mellan Hvaler kommune i Norge och Orust kommun. Ett projekt som är delfinansierat av EU-programmet Interreg och projektet ESBÖ – smarta och hållbara ö-samhällen i Orust och Hvaler.

Läs mer här: http://www.interreg-sverige-norge.com/?portfolio=et-smart-og-baerekraftig-oysamfunn-orust-og-hvaler

 Kontakt: Orust kommun: Björn Martinsson, tfn 0304-33 47 80, bjorn.martinsson@orust.se

 

Om iioote AB

iioote arbetar med företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT i verksamheten, från behovsanalys och strategi till planering, genomförande och systemintegration. iioote har spetskompetens inom IoT, IT och Telekom i kombination med branschspecifik kompetens från bygg-, maskin- och fordonsindustrin.  iioote tar fram lösningar som driver utvecklingen av enkel och innovativ IoT framåt inom samhället. Detta möjliggörs av radiosystem som använder energisnål teknologi det vill säga Low Power Wide Area Networks (LPWAN).

Kontakt: Robert Spertina, VD & Head of IoT, tfn 070-797 6788, robert.spertina@iioote.com

Om oss

iioote arbetar med företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT i verksamheten, från behovsanalys och strategi till planering, genomförande och systemintegration. iioote har spetskompetens inom IoT, IT och Telekom i kombination med branschspecifik kompetens från bygg-, maskin- och fordonsindustrin. iioote tar fram lösningar som driver utvecklingen av enkel och innovativ IoT framåt inom samhället. Detta möjliggörs av radiosystem som använder energisnål teknologi det vill säga Low Power Wide Area Networks (LPWAN). Läs mer på vår hemsida www.iioote.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar