Orust kommun håller koll på vattentemperaturen på Småholmarnas badplats

Report this content

Orust kommun har genom dess VA-avdelning byggt upp ett trådlöst nät i hela kommunen för att kunna läsa av vattenmätare på distans. Genom att samutnyttja det trådlösa nätet kan det användas för andra ändamål, som till exempel att hålla koll på badtemperaturen i sommar.

Applikationen möjliggörs med den ledande LPWAN standarden LoRaWAN® som bygger på en öppen standard och är ett kostnadseffektivt sätt att kommunicera med och positionera sensorer. Fördelarna är flera med lång räckvidd och strömsnåla sensorer.

Bertil Moberg, ansvarig för IoT Solutions på iioote AB säger ”Vi på iioote tycker det är väldigt roligt att ännu en kommun nu använder vår badtemperaturlösning oCIoT och är stolta att få samarbeta med Orust kommun som tekniskt sett ligger långt framme i användandet av LPWAN. Vi hoppas kunna hjälpa Orust med flera av våra innovativa lösningar som är till gagn för kommunen och dess invånare, både miljö- och kostnadsbesparande men som även gör samhällsnytta.”

”Det är kul att vi på ett så här enkelt sätt kan ge våra badsugna kommuninvånare en bra och användbar service”, säger Angelica Johansson, Fritidsavdelningen inom Orust kommun.

”Jag är glad över att vi snabbt och enkelt kunde utnyttja radionätet för att låta invånarna ta del av denna tjänst. Vi hoppas kunna ebjuda en fortsatt bra service till kommunen och företag med nya innovativa IoT- lösningar i vårt nät”, säger Björn Martinsson chef på affärsdrivande verksamhet inom Orust kommun. För Orust kommun har utbyggnaden av det trådlösa nätet möjliggjorts av ett samarbete mellan Hvaler kommune i Norge och Orust kommun. Ett projekt som är delfinansierat av EU-programmet Interreg och projektet ESBÖ – smarta och hållbara ö-samhällen i Orust och Hvaler.

Läs mer här: http://www.interreg-sverige-norge.com/?portfolio=et-smart-og-baerekraftig-oysamfunn-orust-og-hvaler

Kontakt Orust kommun: Björn Martinsson, tfn 0304-33 47 80, bjorn.martinsson@orust.se

 

Om iioote AB

iioote arbetar med företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT i verksamheten, från behovsanalys och strategi till planering, genomförande och systemintegration. iioote har spetskompetens inom IoT, IT och Telekom i kombination med branschspecifik kompetens från bygg-, maskin- och fordonsindustrin.  iioote tar fram lösningar som driver utvecklingen av enkel och innovativ IoT framåt inom samhället. Detta möjliggörs av radiosystem som använder energisnål teknologi det vill säga Low Power Wide Area Networks (LPWAN).

Kontakt: Bertil Moberg, Head of IoT-Solutions, tfn 0709 87 29 39, bertil.moberg@iioote.com

Media

Media

Dokument & länkar