• news.cision.com/
  • iioote/
  • RISE finner i provning av iiootes varningssystem för fukt- och vattenskador att trådlösa sensorer hjälper att upptäcka läckage på ett tidigt stadium

RISE finner i provning av iiootes varningssystem för fukt- och vattenskador att trådlösa sensorer hjälper att upptäcka läckage på ett tidigt stadium

Report this content

iioote har tillsammans med RISE genomfört en fyra månaders provning av varningssystem för fukt- och vattenskador. Slutsatsen blev att mätningarna visar att om man använder utvalda och rätt placerade sensorer kan ett läckage upptäckas på ett tidigt stadium så att eventuella följdskador undviks. I vissa fall kan även en skadas utbredning detekteras.

iioote har sedan 2018 lanserat en IoT-lösning ”SenseIoT” för monitorering av fukt och mögel i fastigheter där trådlösa sensorer används med LoRaWAN™ standarden. Denna lösning är nu verifierad och testad av RISE och finns dokumenterad i en rapport där provföremålet är ett ”Trådlöst varningssystem för fukt- och vattenskador i byggnader” bestående av fukt- och temperatursensorer.

Provningens utförande har bestått i funktionskontroll av varningssystemets förmåga att detektera förhöjd fuktnivå i flera regelfack (bjälklag) i en skalenlig provuppställning. I undersökningen har ingått att jämföra värden från flertalet sensorer med RISE:s kalibrerade givare. Samt undersöka möjligheten till fuktdetektering i trånga begränsade utrymmen som i detta fall ett bjälklag och slutligen vid ett läckage kunna se fuktighetens spridning i bjälklaget.

iiootes byggtekniska avdelning har konstruerat provuppställningen som använts vid mätningarna utförda i RISE lokaler i Borås under fyra månader. Slutsatser från RISE rapport:

”Sammantaget visar undersökningen på att val av fuktgivare och fuktgivarens placering är mycket viktig när ett varningssystem för fukt- och vattenskador monteras in i en byggnadskonstruktion. Även spridningen av fuktnivån i bjälklagen mättes på ett tillfredställande sätt.”

”Resultaten visar att man mycket väl kan basera ett varningssystem för fukt- och vattenskador på någon av de fuktgivare som har visat mycket god eller god överensstämmelse med RISE fuktgivare.”

”Sammantaget visar mätningarna att om man använder rätt valda givare och med rätt placering av givarna kan ett läckage upptäckas på ett tidigt stadium så att eventuella följdskador undviks. I bästa fall kan även en skadas utbredning detekteras.”

iioote ser fram emot fortsatt dialog med försäkringsbolag, bostads- och fastighetsbolag, byggföretag och många fler att använda och implementera denna och andra kostnadsbesparande lösningar. Läs även mer om lösningen SenseIoT på https://www.iioote.com/senseiot/.  

iioote bidrar till Sveriges mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Om iioote AB

iioote arbetar med företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT i verksamheten, från behovsanalys och strategi till planering, genomförande och systemintegration. iioote har spetskompetens inom IoT, IT och Telekom i kombination med branschspecifik kompetens från bygg-, maskin- och fordonsindustrin.  iioote tar fram lösningar som driver utvecklingen av enkel och innovativ IoT framåt inom samhället. Detta möjliggörs av radiosystem som använder energisnål teknologi det vill säga Low Power Wide Area Networks (LPWAN).

Läs mer på vår hemsida www.iioote.com

Kontakt:    Robert Spertina, VD & Head of IoT, tfn: 070-797 6788, robert.spertina@iioote.com
  Christer Thulin, IoT Byggteknik, tfn: 070-663 23 00, christer.thulin@iioote.com

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar