Iittalagruppen, en föregångare inom skandinavisk design byter ägare

Iittalagruppen, en föregångare inom skandinavisk design byter ägare Rörstrand, Höganäs Keramik och BodaNova bland de kända varumärkena Iittalagruppen, som består av de kända varumärkena Rörstrand, Höganäs Keramik, BodaNova, Iittala och Hackman, har fått nya ägare. Bolaget har varit till salu sedan italienska ALI Group, som speciali-serat sig på professionella kök, förvärvade Iittala som en del av en större affär tidigare under året. I juni meddelade Iittala att bolaget kommer att övertas av den operativa ledningen med hjälp av riskka-pitalbolaget ABN AMRO Capital. Sedan dess har affären varit föremål för konkurrensmyndigheternas godkännande. Nu har alla nödvändiga tillstånd beviljats och affären har därmed fullbordats. Jan Johansson, som svarar för verksamheten i Sverige och Danmark och försäljningsverksamheten i Norge, är en av Iittalagruppens nya ägare, säger att Iittalagruppen kommer att få en ännu starkare ställning på den svenska marknaden. - Under de senaste åren har den svenska marknaden för hushållsprodukter präglats av stagnation. Vi tror att vi med våra starka varumärken - Rörstrand, Höganäs Keramik, BodaNova, Hackman och Iittala - kommer att få hela branschen att blomstra. - Som ett exempel på de nya, innovativa koncept som vi lanserat kan jag nämna konceptet Iittala shop. I Sverige har vi öppnat en Iittala shop-in-shop på NK i Stockholm och i Danmark på Illums Bolighus i Köpenhamn. Internationellt har konceptet införts på över 20 ställen. - Ur ett ekonomiskt perspektiv kommer Iittalagruppen att inleda höstsäsongen från ett gott läge: den försäljningstillväxt som bolaget uppnått under årets första kvartal har fortsatt över sommaren. För-säljningen har ökat i synnerhet i Finland men också den svenska marknaden uppvisar vissa posi-tiva tecken. Johan Bjurström, verkställande direktör för ABN AMRO Capital, ser fram mot att arbeta ihop med Iittala. - Vi anser att vi har förvärvat ett bra bolag, som fungerar utmärkt och har en stark strategi. Vi är också övertygade om att bolaget har utmärkta förutsättningar att expandera kraftigt, både internationellt och på marknaden i Sverige. De nya privata ägare av Iittalagruppen består av bolagets ledningen: Tero Vähäkylä (verkställande direktör för Iittalagruppen), Thomas Enckell, Jan Johansson, Hille Korhonen, Henry Löfstedt, Ari Siipivirta och den finländske investeraren Harry Harkimo, som har en lång bakgrund i Hackman Group. Bolagets huvudkontor ligger i Helsingfors. Iittalagruppen är ett ledande företag inom formgivning av bruksföremål för hemmet. Våra produkter är baserade på modern skandinavisk design. Iittala är marknadsledaren på sina hemmamarknader i Finland, Sverige och Norge med varumärkena Arabia, Hackman, Iittala, BodaNova, Höganäs Keramik, Rörstrand och Høyang-Polaris. På den internationella marknaden inriktar vi oss på att utveckla Iittalas sortiment och varumärke. Vår omsättning under 2003 var 162 miljoner euro och vi sysselsatte 1 385 personer. ABN AMRO Capital är ABN AMRO:s globala private equity verksamhet, som sträcker sig över 12 länder världen över inklusive Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien, Sverige och Australien. Verksamheten är specialiserad på företagsutköp för medelstora företag, expansionskapital och utköp av börsnoterade bolag. ABN AMRO Capital förvaltar 2,1 miljarder EURO, varav 1,9 miljarder tillhandahålls av ABN AMRO och 200 miljoner av externa investerare. ABN AMRO Capital har byggt upp en stark portfölj med ett stort inflöde av nya bolag över länder och branscher i Europa. ABN AMRO Capital har sedan början av 2004 genomfört 6 företagsutköp och slutfört 8 avyttringar. Ytterligare information: Iittalagruppen Verksamheten i Sverige och Denmark, och försäljningsverksamheten i Norge: varumärkena Rörstrand, BodaNova, Höganäs Keramik, Iittala och Hackman Jan Johansson, verkställande direktör Tel. +46 42 361103, mobile +46 705266803 jan.johansson@iittala.com Tero Vähäkylä, verkställande direktör för Iittalagruppen, tel. +358 204 39 5306 Tuija Aalto-Setälä, kommunikationschef, tel. +358 204 39 5255, mobile: +358 40 5010303 e-post: tuija.aalto-setala@iittala.com Bildmaterial: joanna.linnermo-kumpuoja@iittala.com tel. +358 204 39 5321 ABN Amro Capital Johan Bjurström, verkställande direktör för ABN AMRO Capital, tel. +46 8 723 5980 Sasja McCann, Marketing & Communication ABN AMRO Capital, Tel: +44 207 678 0585 Rörstrand bilder: http://www.datahotelli.com/iittala/anonFilegroup.jsp?j6s4sd6hsgnk=5503143 Höganäs Keramik bilder: http://www.datahotelli.com/iittala/anonFilegroup.jsp?j6s4sd6hsgnk=5503152 Boda Nova bilder: http://www.datahotelli.com/iittala/anonFilegroup.jsp?j6s4sd6hsgnk=5503141 Hackman bilder: http://www.datahotelli.com/iittala/anonFilegroup.jsp?j6s4sd6hsgnk=5503140 iittala bilder: http://www.datahotelli.com/iittala/anonFilegroup.jsp?j6s4sd6hsgnk=5503138 Besök också: www.iittalagroup.com. www.abnamrocapital.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se