IK köper kvalitetskontrollföretaget Trigo av AtriA

IK Investment Partners (IK) köper en majoritet i Trigo av det franska private equity-bolaget Atria Capital Parternaries (Atria). Trigo är världsledande på kvalitetskontroll inom fordonsindustrin. Trigos mål är att med IK:s stöd fortsätta växa genom att stärka sina marknadspositioner där Trigo redan är ledande, bredda sitt tjänsteerbjudande, samt expandera geografiskt och till nya branscher. Förvärvet av Trigo sker bara 7 dagar efter IK:s köp av matingredienstillverkaren Savena.

Trigos största verksamhet är att hjälpa leverantörerna till OEM-företag inom fordonsindustrin med kvalitetskontroll. Företaget är klart störst på marknaden i Frankrike, Ungern, Kina och Indien, med snabbt växande verksamhet i Västeuropa, Central- och Östeuropa, Ryssland, Asien och Turkiet. Huvudkontoret ligger i franska Nanterre. Företaget har 140 anläggningar, med fler än 3 500 anställda och över 6 000 kunder världen över.

Trigo grundades 1997 och verksamheten har vuxit till 100 miljoner euro i försäljning. Bolaget har en mycket erfaren ledningsgrupp som leds av Stéphan Pham som har varit VD sedan 2003. Bolaget gynnas av konsumenternas ökande efterfrågan på kvalitet, ny teknik, samt ökad segmentering av utbudet och större komplexitet i leveranskedjan till följd av globaliseringen. Som marknadsledare har Trigo goda förutsättningar att dra nytta av dessa trender och stärka sin ställning, såväl geografiskt som inom andra branscher än fordonsindustrin.

”Trigo har allt det IK söker i en investering. Det är en tydlig ledare inom sitt område, med möjligheter att bygga vidare på sina redan starka marknadspositioner och att utöka sin geografiska närvaro både organiskt och genom förvärv. Vi ser fram emot att stödja Trigos ledning i dess arbete med att utveckla verksamheten, och diversifiera dess erbjudande till tillverkningsindustrier som IK har erfarenhet av”, säger Dan Soudry, Partner på IK.

”IK är en bra partner som delar vår strategiska syn på konsolidering, utveckling och diversifiering. IK blir en perfekt ny ägare efter Atria, med vilka vi förvandlade bolaget under de fem år vi jobbade ihop”, säger Stéphan Pham, VD på Trigo.

”Atria är mycket stolta över att ha stött Trigos ledning sedan 2006. Vi utvecklade företaget genom organisk tillväxt i Kina, Indien, Spanien, Slovenien och Ryssland, och genom förvärv i Ungern, Slovakien och Tjeckien. Denna transaktion är en perfekt illustration av Atrias strategi att investera i medelstora bolag med stark tillväxtpotential, och att arbeta med entreprenörer för att stödja dem när de bygger företag”, säger Dominique Oger, Atrias VD.

Detta förvärv är föremål för sedvanliga villkor.

För frågor:
IK Investment Partners

Dan Soudry, partner
Tel: +33 1 44 43 06 60
Charlotte Laveson, Communications manager
Tel: +44 20 7304 7136

Om IK Investment Partners
IK Investment Partners (tidigare Industri Kapital) (”IK”) är ett europeiskt private equitybolag som förvaltar cirka 5,7 miljarder euro i kapital, inklusive 1,7 miljarder euro i den senaste fonden IK2007. Sedan 1989 har IK förvärvat 76 europeiska bolag. Den nuvarande portföljen omfattar 23 företag med en sammanlagd omsättning på nära 7,5 miljarder euro. IK investerar framförallt i medelstora bolag med starkt kassaflöde och potential till vinstförbättringar, verksamma inom mogna industrier med väsentlig underliggande tillväxt. Mer information finns på www.ikinvest.com.

Om Trigo
Mer information finns på www.trigo.net

 

 

Dokument & länkar