Fusion inom Ikanogruppen

Ikano Bank AB (publ.) växer genom fusion med systerbanken Ikano Bank GmbH.

Ikano Bank Gmbh med verksamhet i Tyskland, Polen och Österrike har 170 medarbetare och cirka 580 000 kunder som nu välkomnas till Ikano Bank AB (publ.). Affärsvolymen uppgår till ca 1,2 miljarder EUR fördelat på sparkonton, konsumentlån och kortkrediter. Bankerna har mycket nära sammankopplade affärsmodeller och kunderbjudanden efter att under flera år ha ingått i samma affärsområde inom Ikanogruppen.

Ikano Bank AB (publ.) kommer efter fusionen att få en bredare europeisk närvaro med verksamhet i åtta länder, en samlad affärsvolym om ca 54 miljarder SEK och drygt 850 medarbetare.

- Vi ser fram mot att kunna erbjuda både befintliga och nya kunder ett bredare tjänstesortiment på alla våra marknader, säger Stefan Nyrinder, VD Ikano Bank AB.

Fusionen ingår i Ikanogruppens strategi att konsolidera bankverksamheten för att samla kompetens och resurser och utveckla en stark europeisk bank. Fusionen verkställs per den 3 augusti 2015.

För ytterligare information
Stefan Nyrinder, vd tel: +46 705 86 84 14

Om Ikano Bank
Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Polen, Tyskland samt Österrike och ingår i Ikanogruppens verksamhetsområde Finans.

Om Ikano
Ikano är en internationell företagsgrupp med verksamheter inom bank, försäkring, bostad och detaljhandel. Ikanogruppen grundades 1988 och ägs av familjen Kamprad. Mer information hittar du på www.ikanogroup.com

Informationen är sådan som Banken ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 augusti kl. 09.00.

Taggar:

Om oss

Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Polen och Storbritannien och ingår i Ikanogruppen. Ikano är en internationell koncern som äger och förvaltar företag inom finans, fastighet, produktion och detaljhandel. Ikano bildades 1988 och ägs av familjen Kamprad. Mer information hittar du på www.ikanobank.se

Prenumerera

Dokument & länkar