Ikano Bank AB (publ) Årsredovisning 2015

2016-04-29

Ikano Bank AB:s årsredovisning för 2015 finns nu tillgänglig för nedladdning på www.ikanobank.se/OmIkanoBank_EkonomiskInformation på svenska och engelska.

Tillväxt på alla marknader och ökat resultat

”2015 har varit ett positivt år för Ikano Bank. Rörelseresultatet är i linje med förväntan och vi har ökat affärsvolymerna, dels som följd av fusionen med vår tyska och polska verksamhet men också tack vare mycket stark tillväxt i bland annat England och inom Företag. Vi är stolta över det förtroende våra kunder visar oss.”
Stefan Nyrinder, verkställande direktör, Ikano Bank (publ)

Resultat för helåret 2015

  • Affärsvolymen ökade med 32 procent till 55,1 mdrSEK (41,8)
  • Utlåningen, inklusive leasing, ökade med 37 procent till 30,1 mdrSEK (22,0)
  • Inlåning från allmänheten steg med 34 procent till 20,2 mdrSEK (15,1)
  • Rörelseresultatet ökade med 26 procent till 562 mSEK (447)
  • Räntenettot steg med 59 procent till 2,0 mdrSEK (1,3)
  • Avkastning på eget kapital steg marginellt till 11,4 procent (11,3)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 14,1 procent (15,1) och den totala kapitalrelationen till 16,8 procent (17,8)
  • Likviditetsreserven uppgick till 3,8 mdrSEK och den totala likviditetsportföljen uppgick till 4,5 mdrSEK

Utblick för 2016: Vår utblick för 2016 är positiv. Vi förväntar en fortsatt gradvis tillväxt inom affärsområde Privat och Säljfinans och fortsatt god tillväxt inom affärsområde Företag. Bankens kostnader påverkas även 2016 av investeringar i ökad konkurrenskraft och kundnytta.

För ytterligare information
Stefan Nyrinder, vd tel: +46 705 86 84 14

Om Ikano Bank
Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Polen, Tyskland samt Österrike och ingår i Ikanogruppens verksamhetsområde Finans. Mer information hittar du på www.ikanobank.se

Om Ikano Group
Ikano är en internationell företagsgrupp med verksamheter inom bank, försäkring, bostad och detaljhandel. Ikanogruppen grundades 1988 och ägs av familjen Kamprad. Mer information hittar du på www.ikanogroup.com  
 
 
Informationen är sådan som Ikano Bank AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2016 kl 09.00.

Taggar:

Om oss

Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Polen och Storbritannien och ingår i Ikanogruppen. Ikano är en internationell koncern som äger och förvaltar företag inom finans, fastighet, produktion och detaljhandel. Ikano bildades 1988 och ägs av familjen Kamprad. Mer information hittar du på www.ikanobank.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar