Ikano Bank AB (publ) Bokslutskommuniké 2015

Ökad affärsvolym och rörelseresultat i nivå med förväntan

”2015 har varit ett positivt år för Ikano Bank med starkt ökad affärsvolym både till följd av tillväxt i befintlig verksamhet, framför allt i Storbritannien och vårt företagssegment i Norden, samt av fusionen med vår tyska systerbank. Det sammantagna resultatet tyngs kortsiktigt av fortsatta investeringar i ökad konkurrenskraft och kundnytta.”
Stefan Nyrinder, verkställande direktör, Ikano Bank (publ)

Resultat för helåret 2015

 • Affärsvolymen ökade med 32 procent till 55,1 mdrSEK (41,8)
 • Utlåningen, inklusive leasing, ökade med 37 procent till 30,1 mdrSEK (22,0)
 • Inlåning från allmänheten steg med 34 procent till 20,2 mdrSEK (15,1)
 • Rörelseresultatet ökade med 26 procent till 562 mSEK (447)
 • Räntenettot steg med 59 procent till 2,0 mdrSEK (1,3)
 • Avkastning på eget kapital steg marginellt till 11,4 procent (11,3)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 14,1 procent (15,1) och den totala kapitalrelationen till 16,8 procent (17,8)
 • Likviditetsreserven uppgick till 3,8 mdrSEK och den totala likviditetsportföljen uppgick till 4,5 mdrSEK

Resultat för andra halvåret 2015

 • Rörelseresultatet ökade med 60 procent till 323 mSEK (201)
 • Räntenettot steg med 107 procent till 1,4 mdrSEK (0,6)
 • Avkastning på eget kapital steg till 13,1 procent (10,1)


Utblick för 2016:
Vår utblick för 2016 är positiv. Vi förväntar en fortsatt gradvis tillväxt inom affärsområde Privat och Säljfinans och fortsatt god tillväxt inom affärsområde Företag. Bankens kostnader påverkas även 2016 av investeringar i ökad konkurrenskraft och kundnytta.
  
      


 

För ytterligare information
Stefan Nyrinder, vd tel: +46 705 86 84 14

  
Om Ikano Bank
Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Polen, Tyskland samt Österrike och ingår i Ikanogruppens verksamhetsområde Finans. Mer information hittar du på www.ikanobank.se

Om Ikano Group
Ikano är en internationell företagsgrupp med verksamheter inom bank, försäkring, bostad och detaljhandel. Ikanogruppen grundades 1988 och ägs av familjen Kamprad. Mer information hittar du på www.ikanogroup.com

  
  
Informationen är sådan som Ikano Bank AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 februari 2016 kl 09.00.

Taggar:

Om oss

Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Polen och Storbritannien och ingår i Ikanogruppen. Ikano är en internationell koncern som äger och förvaltar företag inom finans, fastighet, produktion och detaljhandel. Ikano bildades 1988 och ägs av familjen Kamprad. Mer information hittar du på www.ikanobank.se