Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2016-06-30

Bra första halvår
”Första halvåret 2016 har varit bra för Ikano bank och vi ser överlag tillväxt på våra marknader. Särskilt utvecklingen i Sverige och Storbritannien har varit god. De produktlanseringar vi gjorde mot slutet av 2015 och i inledningen på 2016 i Storbritannien börjar redan ge resultat och bidrar till ett positivt första halvår.”

Stefan Nyrinder, Verkställande direktör, Ikano Bank AB (publ)

   
Resultat för första halvåret 2016

Jämförelsetal avser 2015-06-30 om inget annat anges. Fusionen med systerbolaget Ikano bank GmbH genomfördes i augusti 2015 och ingår således inte i jämförelsetalen för 2015-06-30.)

  •  Affärsvolymen ökade med 36 procent till 58 848 mSEK (43 312)
  •  Utlåningen, inklusive leasing, ökade med 41 procent till 32 164 mSEK (22 768)
  •  Inlåning från allmänheten steg med 38 procent till 21 854 mSEK (15 880)
  •  Rörelseresultatet ökade med 70 procent till 406 mSEK (239)
  •  Periodens nettoresultat ökade till 291 mSEK (182)
  •  Räntenettot steg med 47 procent till 993 mSEK (674)
  •  Avkastning på eget kapital uppgick till 13,9 procent (11,1)
  •  Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,5 procent (14,1) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,9 procent (16,6)
  •  Likviditetsreserven uppgick till 4 933 mSEK (3 188) och den totala likviditetsportföljen uppgick till 5 677 mSEK (4 466)


Utblick för 2016
Vi har en fortsatt positiv syn på 2016 med reservation för osäkerheten runt den brittiska ekonomin som följer av Brexit-resultatet.
    


                                                                             

För ytterligare information
Stefan Nyrinder, vd tel: +46 705 86 84 14

Om Ikano Bank
Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Polen, Tyskland samt Österrike och ingår i Ikanogruppens verksamhetsområde Finans.

Om Ikano
Ikano är en internationell företagsgrupp med verksamheter inom bank, försäkring, bostad och detaljhandel. Ikanogruppen grundades 1988 och ägs av familjen Kamprad. Mer information hittar du på www.ikanogroup.com

           
Informationen är sådan som Ikano Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2016, klockan 13:00.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media