Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2021-06-30

Report this content

Förväntat resultat, fortsatta investeringar i digitala lösningar och Ingka delägare

Första halvåret 2021 har varit en framgångsrik etapp på vår strategiska förnyelseresa. Vi är på väg att bli en fullt digitaliserad hållbar bank. Under våren lanserades vår första produkt framgångsrikt på den nya plattformen. I juni fick vi in Ingka som delägare. Det närmare partnerskapet med Ingka gör det möjligt att ytterligare påskynda omvandlingen av banken. Tillsammans får vi nu ännu mer kraft att accelerera mot framtiden.”

Henrik Eklund, verkställande direktör, Ikano Bank AB (publ)

Resultat för första halvåret 2021
(jämförelsetal inom parantes avser 30 juni 2020 om inget annat anges)

  • Affärsvolymen uppgick till 60 623 mSEK (61 584)
  • Utlåningen, inklusive leasing, uppgick till 33 952 mSEK (35 534)
  • Inlåning från allmänheten uppgick till 26 671 mSEK (26 050)
  • Rörelseresultatet före kreditförluster uppgick till 270 mSEK (387)
  • Räntenettot uppgick till 855 mSEK (936)
  • Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 16,8 procent (17,1) och den totala kapitalrelationen ökade till 30,9 procent (19,6) till följd av nyemission
  • Likviditetsreserven ökade till 3 950 mSEK (2 788) och den totala likviditetsportföljen uppgick till 9 980 mSEK (5 617)
  • Kreditförlusterna uppgick till 209 mSEK (468)
     

Utblick för resterande del av 2021
Omfattande investeringar görs och med Ingka som delägare har vi möjligt att accelerera den pågående omvandlingen av banken som syftar till att effektivisera och förbättra bankens konkurrenskraft. Målet är att på sikt bli en fullt digitaliserad hållbar bank för de många människorna.

 

 För definitioner av alternativa nyckeltal som används för att beskriva bankens verksamhet se bankens årsredovisning för 2020 som finns på bankens hemsida: www.ikanobank.se/om-banken/ekonomisk-information.

 
Utlåning inklusive leasing i mSEK                
                               Inlåning från allmänheten i mSEK
 


     

Informationen är sådan som Ikano Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2021 kl 11.00.

Ikano Banks delårsrapport finns tillgänglig på bankens hemsida: www.ikanobank.se/om-banken/ekonomisk-information.

För ytterligare information
Henrik Eklund, vd
tel: 010-330 40 00
email: communication@ikano.se

 

Om Ikano Bank AB (publ)

Ikano Bank skapar möjligheter för en bättre vardag genom att erbjuda enkla, schyssta och prisvärda tjänster, för en sund ekonomi för de många människorna. Vårt erbjudande inkluderar spar- och låneprodukter för konsumenter, säljsupport för handlare och leasing- och factoring för företag. Vi är verksamma i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Polen, Tyskland och Österrike. Ikano Bank är en del av Ikanogruppen som äger 51 procent av banken. Ingka Group, en strategisk partner i IKEAs franchisesystem som driver över 378 IKEA-varuhus i 31 länder, äger resterande 49 procent av banken. Ikano Banks huvudkontor ligger i Malmö och företaget är registrerat i Älmhult där verksamheten en gång grundades.

Taggar: