Ikano Banks årsredovisning publicerad på www.ikanobank.se

Report this content

Ikano Bank AB (publ) årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på
https://ikanobank.se/om-banken/ekonomisk-information på svenska och engelska.

I sin kommentar för året skriver vd Stefan Nyrinder bland annat:

”2016 har varit ett år med god tillväxt på samtliga marknader. De produktlanseringar vi gjorde mot slutet av 2015 och inledningen av 2016 utvecklas enligt förväntan och bidrar till den goda tillväxten. Rörelseresultatet för året uppgår till 445 mSEK. Årets resultat har belastats med ökade kostnader för ej avdragsgill moms men rensat för dessa kostnader är årets resultat enligt förväntan. Vårt pågående förändringsarbete för att långsiktigt förbättra den operationella effektiviteten har även 2016 påverkat kostnaderna.”

För mer information kontakta
Stefan Nyrinder, VD

Tel +46 (0)705-868 414        
Stefan.Nyrinder@ikano.se

Om Ikano Bank
Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Polen, Tyskland samt Österrike och ingår i Ikanogruppens verksamhetsområde Finans. www.ikanobank.com

Om Ikano
Ikano är en internationell företagsgrupp med verksamheter inom bank, försäkring, bostad och detaljhandel. Ikanogruppen grundades 1988 och ägs av familjen Kamprad. Mer information hittar du på www.ikanogroup.com

Taggar: