Ikano Banks årsredovisning publicerad på www.ikanobank.se

Report this content

Ikano Bank AB (publ) årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på https://ikanobank.se/om-banken/ekonomisk-information på svenska och engelska.

I sin kommentar för året skriver VD Håkan Nyberg bland annat:

”2017 var ett händelserikt år. Det har varit många förändringar internt på banken, inte minst har vi tagit steget och påbörjat outsourcing av vår IT där det omfattande integreringsarbetet som denna outsourcing kräver pågår och förväntas fortgå under året. Vi fortsätter arbetet med att utveckla våra tjänster, hela tiden med kundupplevelsen i centrum. Vi är glada att vi har haft tillväxt på våra marknader och vår affärsvolym ökade med 7 procent. Vi såg ett minskat rörelseresultat jämfört med 2016 där vissa engångsposter från föregående år och i år påverkar.”

Ikano Banks hållbarhetsrapport för 2017 (på engelska) finns också att läsa via siten ovan.

 
För mer information kontakta

Håkan Nyberg, VD
tel: +46 70-397 09 04        
email: hakan.nyberg@ikano.se

 
Om Ikano Bank

Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Polen, Tyskland samt Österrike. www.ikanobank.com          

Om Ikano
Ikano är en internationell företagsgrupp med verksamheter inom bank, försäkring, tillverkning, bostad och detaljhandel. Ikanogruppen grundades 1988 och ägs av familjen Kamprad. Mer information hittar du på www.ikanogroup.com

Taggar: