Ikano Banks årsredovisning publicerad på www.ikanobank.se

Ikano Bank AB (publ) årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på
https://ikanobank.se/om-banken/ekonomisk-information på svenska och engelska.

I sin kommentar för året skriver VD Henrik Eklund bland annat:

”Vi har under året arbetat nära våra kunder och partners i våra olika affärssegment. Den totala utlåningen var i nivå med föregående år där vi såg en god tillväxt i leasingaffären. Vi såg även ökad inlåning i banken. Resultatet för året är i linje med våra förväntningar, men nu höjer vi tempot i vårt pågående förbättringsarbete. Tillsammans fortsätter vi arbetet som påbörjades under hösten där vi bland annat har ett tydligare fokus på det kommersiella för att förbättra effektiviteten och digitaliseringen av vårt erbjudande.”

Ikano Banks hållbarhetsrapport för 2018 (på engelska) finns också att läsa via siten ovan.

För ytterligare information
Henrik Eklund, vd eller Henrik Jensen, CFO
tel: 010-330 40 00

Om Ikano Bank 
Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Polen, Tyskland samt Österrike.

Om Ikano
Ikano är en internationell företagsgrupp med verksamheter inom bank, försäkring, tillverkning, bostad och detaljhandel. Ikanogruppen grundades 1988 och ägs av familjen Kamprad. 

Mer information hittar du på www.ikanogroup.com

Taggar:

Om oss

Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Polen och Storbritannien och ingår i Ikanogruppen. Ikano är en internationell koncern som äger och förvaltar företag inom finans, fastighet, produktion och detaljhandel. Ikano bildades 1988 och ägs av familjen Kamprad. Mer information hittar du på www.ikanobank.se