Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) Årsredovisning 2017

Ikano Bostad Stockholm Holdings årsredovisning 2017 finns nu att ladda ned från Ikano Bostads webbplats, www.ikanobostad.se

Informationen är sådan som Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen omvärdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades föroffentliggörande den 23 mars 2018.

För mer information kontakta: 

Roger Johansson, CFO, Ikano Bostad

Tel: +46 703 74 42 85

roger.johansson@ikanobostad.se

För mer information se ikanobostad.se

Ikano Bostad Stockholm Holding är ett fastighetsbolag som äger och utvecklar hyresrätter i Stockholm. Fastigheternas värde uppgick till 4,8 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 294 miljoner kronor per den 31 december 2017. Ikano Bostad Stockholm Holding har ett noterat skuldebrev på Nasdaq Stockholm. För mer information se www.ikanobostad.se

Om oss

Ikano Bostad finns där människor vill bo och där Sverige växer. Där bygger, äger, förvaltar och utvecklar företaget hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Idag förvaltar Ikano Bostad cirka 6 000 hyresrätter och har cirka 1 300 bostäder i produktion. Ikano Bostad bildar tillsammans med Ikano Vårdboende affärsområdet Fastigheter inom Ikano, en internationell företagsgrupp som ägs av familjen Kamprad. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. ikanobostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar