Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) bekräftar första dag för handel av obligationer på NASDAQ OMX Stockholm

Som tidigare har kommunicerats har styrelsen för Ikano Bostad Stockholm Holding AB fattat beslut om upptagande till handel av obligationer på NASDAQ OMX Stockholm. NASDAQ OMX Stockholm har godkänt Ikano Bostad Stockholm Holdings ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i obligationerna är idag, 25 september 2014.

Den 18 mars 2014 offentliggjorde Ikano Bostad Stockholm Holding AB att bolaget emitterat ett obligationslån som löper över fem år med förfall i mars 2019. 600 mkr löper med en fast ränta om 3,1% och 400 mkr löper med en rörlig ränta om 3m Stibor + 1,30%. Obligationerna är säkerställda i Ikanos bostadsbestånd i Stockholm och utgör ett komplement till Ikanos befintliga finansiering.

Den 12 september 2014 offentliggjorde Ikano Bostad Stockholm Holding ett prospekt och meddelade att bolaget ansökt om upptagande till handel vid NASDAQ OMX Stockholm av obligationerna. NASDAQ OMX Stockholm har godkänt Ikano Bostad Stockholm Holdings ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i obligationerna är idag, 25 september 2014.

Prospektet avseende obligationerna finns tillgängligt på Ikano Bostad Stockholm Holdings hemsida, www.ikanobostad.se.

För mer information kontakta:

Maria Rydén, CFO, Affärsområde Fastigheter

Tel: +46 73-429 25 65

maria.ryden@ikano.se

För mer information se www.ikanofastigheter.se och www.ikanobostad.se .

Denna information är sådan som Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 september 2014 klockan 08.45.

AFFÄRSOMRÅDE FASTIGHETER INOM IKANO PROJEKTUTVECKLAR, BYGGER OCH FÖRVALTAR LÅNGSIKTIGT HANDELSPLATSER OCH BOSTÄDER I NORDEN. SEDAN 1988 HAR VI BYGGT UPP ETT FASTIGHETSBESTÅND MED ETT MARKNADSVÄRDE PÅ DRYGT 16 MILJARDER I VÅRA TVÅ SEGMENT IKANO RETAIL CENTRES OCH IKANO BOSTAD. IKANOS VISION ÄR ATT SKAPA MÖJLIGHETER FÖR EN BÄTTRE VARDAG. VI KÄNNETECKNAS AV ATT VI TILLSAMMANS TAR FRAM LÅNGSIKTIGA LÖSNINGAR GRUNDADE PÅ SCHYSSTA VILLKOR OCH ENKELHET SOM SKAPAR MERVÄRDEN FÖR VÅRA KUNDER. VI ÄGS AV FAMILJEN KAMPRAD OCH INGÅR I DEN INTERNATIONELLA FÖRETAGSGRUPPEN IKANO MED SÄTE I LUXEMBURG.

Taggar:

Om oss

AFFÄRSOMRÅDE FASTIGHETER INOM IKANO PROJEKTUTVECKLAR, BYGGER OCH FÖRVALTAR LÅNGSIKTIGT HANDELSPLATSER OCH BOSTÄDER I NORDEN. SEDAN 1988 HAR VI BYGGT UPP ETT FASTIGHETSBESTÅND MED ETT MARKNADSVÄRDE PÅ DRYGT 16 MILJARDER I VÅRA TVÅ SEGMENT IKANO RETAIL CENTRES OCH IKANO BOSTAD. IKANOS VISION ÄR ATT SKAPA MÖJLIGHETER FÖR EN BÄTTRE VARDAG. VI KÄNNETECKNAS AV ATT VI TILLSAMMANS TAR FRAM LÅNGSIKTIGA LÖSNINGAR GRUNDADE PÅ SCHYSSTA VILLKOR OCH ENKELHET SOM SKAPAR MERVÄRDEN FÖR VÅRA KUNDER. VI ÄGS AV FAMILJEN KAMPRAD OCH INGÅR I DEN INTERNATIONELLA FÖRETAGSGRUPPEN IKANO MED SÄTE I LUXEMBURG.