IKEA Foundation donerar mer än 11 miljoner euro i akut humanitärt bistånd till Sudan

Report this content

Sedan konflikten bröt ut den 15 april har nästan 1,4 miljoner människor tvingats till flykt inom Sudan eller till gränsande länder.

IKEA Foundation har idag donerat 5 miljoner euro till Läkare utan gränser för att erbjuda akut medicinsk vård och förnödenheter till människor som drabbats av de senaste striderna i Sudan. De har även donerat 6,7 miljoner euro till Better Shelter för att distribuera 3 000 nödbostäder och möta behoven för människor som tvingats lämna sina hem till följd av den dödliga konflikten.

IKEA Foundation har donerat 5 miljoner euro till Läkare utan gränser för att erbjuda akut medicinsk vård och förnödenheter till människor som drabbats av de senaste striderna i Sudan. De har även donerat 6,7 miljoner euro till Better Shelter för att distribuera 3 000 nödbostäder och möta behoven för människor som tvingats lämna sina hem till följd av den dödliga konflikten.

Den 15 april bröt intensiva strider ut i Khartoum, Sudan och har sedan dess spridit sig till andra delar av landet. Lokala sjukhus överbelastas av människor med allvarliga skador till följd av skottlossningar, explosioner och flyganfall. Landets hälso- och sjukvårdssystem, som kämpat i årtionden, står nu inför en betydande ökning av behov samtidigt som tillgången till nödvändiga förnödenheter är bristfällig.

Inom Sudan anländer många av de som tvingats fly till överbefolkade stadsområdenr som redan innan denna konflikt bröt ut har huserat internflyktingar. Sudan tar dessutom emot över en miljon flyktingar som har flytt våldet i grannländerna. Denna situation utgör en enorm belastning på överansträngda resurser och utsätter sårbara människor för risker såsom vräkningar, familjeseparation och könsbaserat våld.

Per Heggenes, vd för IKEA Foundation, säger att: "Våldet i Sudan är en förödande mänsklig tragedi. Det är vår plikt att lindra lidandet för dem som hamnat i korselden. Vi uppmanar starkt andra finansiärer att ansluta sig till oss och donera livräddande humanitärt bistånd till Sudan. Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad för dem som drabbats av denna konflikt."

Akut livräddande vård av Läkare utan gränser

Genom IKEA Foundations donation kommer Läkare utan gränser att kunna erbjuda akutvård genom medicinska insatser och distribution av nödvändiga förnödenheter. Donationen kommer även bidra till att stödja Läkare utan gränsers verksamhet i 10 delstater i Sudan. Organisationen vårdar krigsskadade och tillhandahåller sjukvårdstjänster, förnödenheter samt vatten och sanitet.

Stephen Cornish, Generaldirektör på Läkare utan gränser – Genève Operational Center menar att: "När konflikten i Sudan fortsätter in i sin andra månad och de humanitära behoven överstiger responskapaciteten, så signalerar IKEA Foundations stöd till vårt medicinska arbete i hela landet en gemensam vilja att vidta alla möjliga åtgärder för att stödja dem som drabbats av våldet.

"Den här donationen är ett bevis på en beslutsamhet och professionalism hos våra team på plats, som trots många hinder och utmaningar fortsätter att arbeta med livräddande hälso- och sjukvård. Vi är djupt tacksamma för IKEA Foundations stöd. Med dagens donation på 5 miljoner euro kommer vi kunna fortsätta att ge humanitär och medicinsk hjälp till dem som drabbats hårdast av den pågående krisen."

Omedelbart behov av nödbostäder från Better Shelter

Uppskattningsvis har 1,4 miljoner sudaneser tvingats lämna sina hem till följd av den pågående konflikten. Det innefattar både internflyktingar och de som korsat gränserna till andra grannländer, såsom Tchad och Etiopien. De mest akuta behoven hos människorna omfattar tillgång till mat, skyddstjänster och tak över huvudet. För att möta det omedelbara behovet av skydd som framhållits av UNHCR och FN:s flyktingorgan, har Better Shelter beslutat att omedelbart distribuera 3 000 nödbostäder till gränsande länder.

Johan Mast, tillförordnad VD för Better Shelter, säger att: "Den aktuella situationen i Sudan är alarmerande. Miljontals människor står inför omfattande osäkerhet, brist på mat och vatten samt en rad utmaningar som kräver omedelbar uppmärksamhet. Vi är mycket tacksamma över att IKEA Foundation kliver in för att hjälpa till och glada över att kunna erbjuda skydd åt 15 000 personer som drabbats av denna kris. Tak över huvudet är ett grundläggande mänskligt behov som inte bara ger fysisk säkerhet, utan också främjar känslomässig läkning och återhämtning från de traumatiska upplevelser de har genomlevt.”

Lotika Mehta

lotika.mehta@ikeafoundation.org

+31 6 82482314

Om IKEA Foundation

IKEA Foundation är en strategisk, filantropisk verksamhet som fokuserar sina anslag på vår tids två främsta hot mot barns framtid: fattigdom och klimatförändringar. De beviljar för närvarande mer än 200 miljoner euro per år för att hjälpa till att förbättra familjeinkomster och livskvalitet, och samtidigt skydda planeten från klimatförändringar. Sedan 2009 har IKEA Foundation beviljat mer än 1,8 miljarder euro för att skapa en bättre framtid för barn och deras familjer.

2021 beslutade IKEA Foundations styrelse att tillgängliggöra ytterligare 1 miljard euro under de kommande fem åren för att påskynda minskningen av växthusgasutsläppen.

När en nödsituation inträffar är tid en avgörande faktor. För att kunna ge den mest effektiva responsen tillhandahåller IKEA Foundation extraordinär nödfinansiering till ett fåtal utvalda samarbetsorganisationer, som huvudsakligen verkar i Afrika, Asien och Mellanöstern. Under 2023 har vi hittills tillhandahållit mer än 31 miljoner euro i nödfinansiering.

www.ikeafoundation.org

Om Läkare utan gränser

Läkare utan Gränser är en ideell, självstyrd och medlemsbaserad organisation. De erbjuder medicinsk hjälp till människor som drabbats av konflikter, epidemier, katastrofer eller uteslutning från hälso- och sjukvård. Läkare utan gränsers team består av tiotusentals personer inom hälso- och sjukvård samt personal inom logistik och administration. Deras insatser styrs av medicinsk etik och principerna om opartiskhet, oberoende och neutralitet.

Sedan 1978 har Läkare utan gränser agerat som förstahandsvittne och satt in insatsteam för att möta det sudanesiska folkets akuta behov. Organisationen har mobiliserat team i 12 delstater och genomfört cirka 20 projekt inom primär- och sekundärvård, mobila kliniker, nutrition, reproduktiv och mental hälsovård till vaccination, hälsofrämjande samt vatten- och sanitetstjänster.

www.lakareutangranser.se

Om Better Shelter

Better Shelter är en humanitär ideell organisation med bas i Sverige. För över tio år sedan inledde de sitt arbete med att utveckla tillfälliga skydd för att erbjuda säkerhet, värdighet och hopp till fördrivna människor på deras väg mot en mer stabil tillvaro och ett permanent hem. Trots att deras arbete vuxit i omfattning fortsätter det lilla teamet att stödja samarbetspartners och leverera skydd internationellt från lager i Polen, Turkiet och Panama.

Sedan 2015 har Better Shelter levererat över 85 000 skydd till nöd-, kris- och utvecklingsprogram i över 80 länder. Better Shelter har påverkat livet för hundratusentals fördrivna personer genom samarbeten med humanitära NGOs och INGOs, FN-organ, filantropiska stiftelser och akademiska institutioner, inklusive FN:s flyktingorgan UNHCR, IKEA Foundation och Aga Khan Agency for Habitat.

www.bettershelter.org 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Sedan konflikten bröt ut den 15 april har nästan 1,4 miljoner människor tvingats till flykt inom Sudan eller till gränsande länder.
Twittra det här
IKEA Foundation har donerat 5 miljoner euro till Läkare utan gränser för att erbjuda akut medicinsk vård och förnödenheter till människor som drabbats av de senaste striderna i Sudan. De har även donerat 6,7 miljoner euro till Better Shelter för att distribuera 3 000 nödbostäder och möta behoven för människor som tvingats lämna sina hem till följd av den dödliga konflikten.
Twittra det här
Genom IKEA Foundations donation kommer Läkare utan gränser att kunna erbjuda akutvård genom medicinska insatser och distribution av nödvändiga förnödenheter. Donationen kommer även bidra till att stödja Läkare utan gränsers verksamhet i 10 delstater i Sudan. Organisationen vårdar krigsskadade och tillhandahåller sjukvårdstjänster, förnödenheter samt vatten och sanitet.
Twittra det här
Uppskattningsvis har 1,4 miljoner sudaneser tvingats lämna sina hem till följd av den pågående konflikten. Det innefattar både internflyktingar och de som korsat gränserna till andra grannländer, såsom Tchad och Etiopien. De mest akuta behoven hos människorna omfattar tillgång till mat, skyddstjänster och tak över huvudet. För att möta det omedelbara behovet av skydd som framhållits av UNHCR och FN:s flyktingorgan, har Better Shelter beslutat att omedelbart distribuera 3 000 nödbostäder till gränsande länder.
Twittra det här

Citat

"Våldet i Sudan är en förödande mänsklig tragedi. Det är vår plikt att lindra lidandet för dem som hamnat i korselden. Vi uppmanar starkt andra finansiärer att ansluta sig till oss och donera livräddande humanitärt bistånd till Sudan. Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad för dem som drabbats av denna konflikt."
Per Heggenes, vd för IKEA Foundation
"När konflikten i Sudan fortsätter in i sin andra månad och de humanitära behoven överstiger responskapaciteten, så signalerar IKEA Foundations stöd till vårt medicinska arbete i hela landet en gemensam vilja att vidta alla möjliga åtgärder för att stödja dem som drabbats av våldet. "Den här donationen är ett bevis på en beslutsamhet och professionalism hos våra team på plats, som trots många hinder och utmaningar fortsätter att arbeta med livräddande hälso- och sjukvård. Vi är djupt tacksamma för IKEA Foundations stöd. Med dagens donation på 5 miljoner euro kommer vi kunna fortsätta att ge humanitär och medicinsk hjälp till dem som drabbats hårdast av den pågående krisen."
Stephen Cornish, Generaldirektör på Läkare utan gränser – Genève Operational Center