IKEA inviger vindpark på Glötesvålen i Härjedalen

IKEA blir med dagens invigning av företagets tredje vindpark i Sverige 100 procent energioberoende i Norden och tar därmed ett historiskt steg mot en hållbar framtid. 30 nya vindkraftverk sätts i drift på Glötesvålen i Härjedalen och IKEA koncernen producerar därmed mer förnybar energi än vad alla dess verksamheter i Norden konsumerar. Vindparken kommer också att bidra till den lokala utvecklingen på orten Glöte genom en bygdepeng som uppskattas till cirka 500 000 kronor per år.

– Det känns väldigt bra att kunna bidra till en hållbar utveckling på alla nivåer. Inte bara nationellt och globalt men även lokalt genom att skapa resurser för en hållbar lokal utveckling, sa Håkan Svedman, landschef IKEA Sverige, i samband med invigningen av Glötesvålen.

Bygdepengen betalas ut till Glöte byalag och är baserad på den årliga energiproduktionen i vindparken på Glötesvålen. Uppskattningsvis kommer den ligga på cirka 500 000 kronor eller cirka 6 000 kronor per invånare.

Vindparken och bygdepengen är viktiga för Glötesområdet och det är därför med stor glädje vi idag ser att vindkraftverken på Glötesvålen är igång, säger Robert Svensson, ordföranden i Glöte byalag, och fortsätter:

Till sommaren öppnar en vindkraftsutställning i byn och turistgrupper får då chans att besöka Glötesvålen och vindparken. Dessutom kommer vi kunna öppna ett sommarcafé som vi hoppas blir byns nya samlingsställe. Två projekt som båda genererar sysselsättning till bygden.

Vid invigningen i Glötesvålen idag fick även några av de 30 vindkraftverken namn efter lokala vardagshjältar.

Sammanlagt har IKEA investerat över 1,5 miljarder kronor i förnybar energi i Sverige och koncernen kommer vid slutet av 2015 att ha investerat cirka 14 miljarder kronor i förnyelsebar energiproduktion globalt, främst i form av sol- och vindkraft. 

Tillsammans med de nio vindkraftverken på Korpfjället och de sju vindkraftverken på Rämsberget i Dalarna äger nu IKEA koncernen totalt 46 vindkraftverk i Sverige. 

De 30 vindkraftverken på Glötesvålen beräknas producera cirka 220 gigawattimmar per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för cirka 44 000 hushåll. Glötesvålen har ett av Nordens bästa vindlägen på 1010 meter över havet och med en medelvind på i snitt mellan 8 och 9 sekundmeter. Vindparken i Glötesvålen har byggts och förvaltas av vindkraftsbolaget OX2. 

För mer om IKEA och vårt arbete med hållbarhet (på engelska):
http://www.ikea.com/ms/en_GB/pdf/people_planet_positive/People_planet_positive.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johanna Blomqvist, pressavdelningen IKEA Sverige, 0708-21 64 38, johanna.blomqvist2@ikea.com 
eller IKEAs pressjour, 042-444 35 84, prse@ikea.com

Taggar:

Om oss

OM IKEA I SVERIGEVår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna, vilka innefattar våra medarbetare, våra kunder och alla människor vår verksamhet berör. IKEA produkterna består av rätt kombination av form, funktion, kvalitet, hållbarhet och ett lågt pris – vi kallar det Demokratisk design. IKEA grundades i Älmhult 1943. Idag finns 19 IKEA varuhus och e-handel i Sverige, varuhusen hade 37,4 miljoner besök och 77 miljoner besök på www.IKEA.se under verksamhetsåret 2015. I Sverige finns ca 13 500 IKEA medarbetare, varav ca 7000 inom varuhusorganisationen.www.IKEA.se

Dokument & länkar