• news.cision.com/
  • ILCO/
  • 300 personer med tarmcancer har avlidit i onödan sedan Tarmcancermånaden 2017

300 personer med tarmcancer har avlidit i onödan sedan Tarmcancermånaden 2017

Report this content

I mars varje år är det Tarmcancermånaden och återigen tvingas vi fokusera på de brutala orättvisor som drabbar patienter med tarmcancer jämfört med andra cancerformer. De största problemen är två:
Dels att screening fortfarande inte erbjuds alla, dels frågan om att använda biomarkörtester vid spridd tarmcancer för att säkerställa bästa val av behandling.

Mammografi men inte ”Tarmografi”
Mammografi infördes 1978 och Sverige var ett av de första länderna i europa som införde detta. Tarmcancer-screening är också infört i många europeiska länder men inte i Sverige.
80–90 procent av patienter som får sin tarmcancer upptäckt tidigt kan opereras och många blir helt friska. Tarmcancer drabbar drygt 6 000 svenskar varje år och är den näst mest dödliga cancerformen i Sverige. Redan 2013 slog Socialstyrelsen fast att: ”Ett nationellt screeningprogram beräknas minska dödligheten i tjock- och ändtarmscancer med 15 procent eftersom prognosen är mycket god om sjukdomen upptäcks tidigt. Det innebär att sjukvården skulle kunna rädda ungefär 300 liv varje år.” Men under de år som har gått sedan Socialstyrelsen kom med sin starka rekommendation om tarmcancerscreening, erbjuds fortfarande inga sådana undersökningar i 19 av 20 landsting.

HER2-test men inte RAS-test
Sen många år gentestas ALLA kvinnor med spridd bröstcancer för att se om de innehåller HER2-genen.
För patienter med spridd tarmcancer görs motsvarande så kallat RAS-test endast på tre sjukhus. Både HER2-test och RAS-test är vägledande för vilken behandling patienten ska ha utöver cellgifter. Cirka femtio procent av tarmcancerpatienter är lämpade för denna typ av behandling.

- Det är bedrövligt det vi ser. Man får intrycket av att det finns en slapphet och trötthet och också en stor portion konservatism inom tarmcancerområdet. Det som är självklarheter i behandling av andra cancersjukdomar, är fortfarande inte genomfört för patienter med spridd tarmcancer. Varför då? Undrar Bo Karlsson, förbundsordförande för ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet.

Kontakt: Bo Karlsson, 070 380 00 52.
Presskontakter:
Lena Bergling 070 2345 158 eller Annika Eliasson 0702 35 43 35, info@rmpmedia.se
Program:
www.ilco.nu/tarmcancerkvall
   

ILCO tarm – uro – och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation för alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar, närstående och övriga intresserade. Det uppskattas att 25 000 svenskar har stomi. En stor målgrupp för verksamheten är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar. kunna leva ett liv som så lite som möjligt begränsas av sjukdomen. Förbundet och länsföreningarna arbetar tillsammans för att samhällets stöd och insatser ska göra detta möjligt. ILCO är en del av Nätverket mot cancer. www.natverketmotcancer.se

Taggar:

Dokument & länkar