Varför är det skämmigt att prata bajs i Jämtland?

I Jämtland lever minst 850 personer med en stomipåse på magen, i hela landet 43 000 personer. Det visar ny statistik från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket[1].

- Det är första gången vi fått en siffra på hur många som har en stomi, och den är förvånansvärt hög. Nu hoppas jag på en attitydförändring på sjukhusen i Jämtland. Vi har bett om att de ska informera nya stomipatienter om att vår patientförening finns, men har fått nej. Man kan undra varför det ska vara så svårt att prata om bajs i Jämtland, säger Mats Sjödin, ordförande Jämtlands länsförening ILCO. 

Mats Sjödin, Jämtlands länsförening, ILCO.

Att ha en stomi kan ha flera olika orsaker, exempelvis en IBD-sjukdom, en konsekvens av cancerbehandling eller som en medfödd missbildning. Många med stomi har en alldeles för kort tarm kvar, kallat korttarmssyndrom vilket i en del fall kräver ständig näringstillförsel via dropp. På Stomidagen ställs frågan hur dessa patienter kan få tillgång till ny behandling.
- Vi har exempel på medlemmar där en anses för frisk för behandlingen och en annan för sjuk trots att sjukdomsbilden ser lika ut. Detta vårdlotteri är orättvist och oacceptabelt, säger Bo Karlsson förbundsordförande ILCO.

En av Sveriges ledande experter på korttarmsyndrom, professor och gastroenterolog Per Hellström, medverkar i debatten.

Media hälsas välkomna till Stomidagen! Eller intervjua de medverkande i förväg.

Kontakt: Mats Sjödin, 070-531 66 20  070-651 14 07.
Presskontakter:
Lena Bergling, 070-2345 158, Annika Eliasson, 0702-35 43 35.
Tid och plats:
7 oktober, kl. 10.00 – 16.45, Hotell Frösö Park, Frösön.
Program Stomidagen:
www.ilco.nu/stomidag

[1] ”En kartläggning av stomimarknaden i Sverige”, 2017, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.
ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte samt naturligtvis även alla närstående och övriga intresserade.
En stor målgrupp för ILCO:s verksamhet är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar. ILCO är en av medlemsorganisationerna i Nätverket mot cancer samt en av huvudmännen i Cancerfonden


Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar