Försäljning av aktier i Logistea AB

Report this content

Ilija Batljan Invest AB ( publ ) (”Ilija Batljan Invest”) och vissa av dess koncernbolag har sålt 2 790 033 A-aktier och 24 091 425 B-aktier i Logistea AB för en sammanlagd köpeskilling om 290 000 000 kronor, motsvarande ca 10,79 kronor per aktie.

Köpare är en fond riktad mot institutionella investerare förvaltad av Slättö, som genom sin plattform Evolv Property är en av Nordens mest aktiva investerare med stark förankring och erfarenhet av marknaden för logistikfastigheter.

Försäljningen görs för att stärka den finansiella ställningen och likviditeten i Ilija Batljan Invest. Samtidigt anser Ilija Batljan Invest att Logistea är ett attraktivt bolag och utgör en intressant investering på lång sikt varför man kommit överens med Slättö om en köpoption. Ilija Batljan Invest AB har således, förutsatt att vissa villkor uppfylls, en option att under en period om 18 månader återköpa femtio procent av de sålda aktierna, det vill säga 1 395 016 A-aktier och 12 045 712 B-aktier.

Merparten av försäljningen genomförs idag den 19 juni 2023 och en mindre del genomfördes i torsdags den 15 juni 2023.

DNB Markets har varit finansiell rådgivare till Ilija Batljan Invest.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ilija Batljan, styrelseledamot, ilija@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Ilija Batljan Invest AB ( publ ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2023 kl. 08:00 CEST.

Prenumerera

Dokument & länkar