Independent Media Group expanderar genom förvärv av musikdistributör

Independent Media Group expanderar genom förvärv av musikdistributör IMG förvärvar SDS - Svensk Distributionsservice AB. SDS omsätter 60 Mkr inom musikområdet. Som en konsekvens av förvärvet omorganiseras IMGs musikverksamhet och SDS byter namn till Independent Music AB. IMG koncernens samlade försäljning inom musikområdet beräknas till ca 100 Mkr årligen inklusive förvärvet av SDS. SDS innehar ett 20 tal distributionskontrakt däribland med Egmont Musik, Walt Disneys musikprodukter och TV 4. Omorganisation och namnändring SDS kommer att namnändras till Independent Music AB och utgöra plattformen för de satsningar IMG koncernen avser att genomföra inom musikområdet. IMGs helägda skivbolag Independent Records kommer att organiseras under Independent Music AB och etablera kontor i Stockholm from den 1 augusti d.s. för att komma närmare händelsernas centrum. Sedan tidigare finns kontor etablerat i London för att i första hand tillvara de exportmöjligheter som finns. Genom förvärvet och omorganisationen skapas en musikkoncern innehållande skivbolag, distributionsverksamhet och förlag. Den samlade omsättningen beräknas uppgå till ca 100 Mkr på årsbasis, vilket gör det till en av de största oberoende aktörerna på musikområdet. Ambitionen inom musikområdet är att bli det största och lönsammaste oberoende bolag i Skandinavien. Som VD för Independent Music AB har utsetts Ewa Winberg, idag VD för SDS AB. Fokus på digitala rättigheter IMG koncernen innehar idag en katalog om ca 2 000 titlar för digital distribution. Ambitionen är att aktivt fortsätta kataloguppbyggnaden av rättigheter för digital distribution. - Genom förvärvet av SDS tillförs vi volym - vilket bidrar till att uppnå skalfördelar, bra management med bred erfarenhet ifrån musikområdet, och intressanta relationer och samarbeten. Med förvärvet, omorganisationen, namnändringen och Stockholmsetableringen visar vi att vi önskar växa inom musikområdet. I den samverkan vi idag ser och upplever mellan olika mediaformat, som en konsekvens av att nya teknologier introduceras spelar utvecklingen inom musikområdet en viktig roll för IMG, som en skapare av innehåll och som en underhållningskoncern. Vi ser en tydlig samverkan mellan video/DVD, multimedia och musik, säger Joakim Hedin VD för Independent Media Group AB. IMG koncernen beräknas omsätta ca 250 Mkr för det innevarande verksamhetsåret 1 maj 2000 - t o m den 30 april 2001. Av försäljningen utgör multimedia ca 80 Mkr, video/DVD ca 80 Mkr och musik ca 100 Mkr. Förvärvet betalas kontant och med aktier i IMG. SDS har historiskt haft en lönsamhet om 2-5 Mkr före skatt per år. Vinsten per aktie förväntas påverkas positivt av förvärvet. För ytterligare information kontakta: Joakim Hedin, VD, Independent Media Group AB, 033 - 44 25 01 eller 0705-21 53 00 joakim.hedin@independent-mg.se, www.independent-mg.se Ewa Winberg, VD, Svensk Distributionsservice AB, 0511 - 161 50 Independent Media Group bedriver verksamhet inom underhållningsområdet. Verksamheten omfattar utgivning och utveckling av multimediaprodukter för barn och ungdomar, skivbolag med omfattande export, försäljning av köpfilmer på video samt försäljning och distribution av video, DVD, musik och multimedia genom egna säljbolag i Sverige, Norge och Finland. Koncernen är även aktiv inom de nya mediaområdena med fokus på rättigheter för digital distribution. Independent Media Group är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker IMG). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00810/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00810/bit0002.pdf

Dokument & länkar