Independent Media Groups styrelse stöder Vision Park Entertainments bud på IMG

Independent Media Groups styrelse stöder Vision Park Entertainments bud på IMG. Vision Park Entertainment (VPE) har idag lagt ett offentligt bud på Independent Media Group (IMG) motsvarande 1,53 aktier i VPE mot 1 aktie i IMG. Budet värderar IMG till ca 70 Mkr motsvarande 20,80:- per aktie beräknat på torsdagens senaste betalkurs för båda bolagen, en överkurs om ca 30%. Båda bolagen är noterade på börsens O-lista. Styrelsen i IMG har mottagit ett offentligt bud på bolaget motsvarande en överkurs om ca 30% beräknat på torsdagens senaste betalkurs. Styrelsens uppfattning om affären är följande: - Branschen behöver konsolideras. Industriellt är detta en riktig affär mellan två bolag som kompletterar varandra väl både produktmässigt och geografiskt. - Affären skapar ett av de största bolagen inom digital underhållning och innehåll i Norden. Vi har aktivt prövat andra vägar och alternativ. Den här affären har prioriterats framför andra alternativ pga de positiva effekter som uppstår. Synergivinsterna uppskattas till ca 25 Mkr årligen. - Styrelsen stöder därför budet och rekommenderar bolagets aktieägare att acceptera. Ledningen och aktieägare motsvarande 60% av rösterna och 30% av kapitalet har accepterat budet. Borås den 12 februari 2001. Independent Media Group AB Styrelsen Mer information om affären finns på www.visionpark.com För ytterligare information kontakta: Joakim Hedin, VD, Independent Media Group AB, Tel 033 - 44 25 01, Mobil 0705-21 53 00 E-post: joakim.hedin@independent-mg.se, www.independent-mg.se Independent Media Group bedriver verksamhet inom underhållningsområdet. Verksamheten omfattar utgivning och utveckling av multimediaprodukter för barn och ungdomar, skivbolag med omfattande export, försäljning av köpfilmer på video samt försäljning och distribution av video, DVD, musik och multimedia genom egna säljbolag i Sverige, Norge och Finland. Koncernen är även aktiv inom de nya mediaområdena med fokus på rättigheter för digital distribution. Independent Media Group är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker IMG). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00280/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00280/bit0002.pdf

Dokument & länkar