Immunovia Delårsrapport, januari-juni 2017

“Under andra kvartalet kunde vi annonsera att vi etablerar vårt amerikanska kontor i Boston. Huvudkontoret för USA inkluderar ett eget referenslaboratorium som kompletterar vårt tidigare samarbete med Knight Diagnostic Laboratories, därmed får vi leveranskapacitet i både östra och västra USA.”

”För Immunovia var en annan höjdpunkt under kvartalet de utmärkta studieresultaten för differentiering av Reumatoid Artrit (”RA”) samt Sjögrens Syndrom och Vasculitis. Resultaten kompletterar de tidigare från differentialstudien som vi redovisade för SLE under första kvartalet. Detta bekräftar ytterligare att vår plattform IMMrayTMär generellt tillämpbar på många olösta kliniska problem inom både cancer och autoimmunitet samtidigt som det specifikt stärker våra möjligheter inom autoimmunitetsområdet.”

”Vi har under kvartalet annonserat att vi tillsammans med Knight Cancer Institute vid OHSU fått ett anslag från patientorganisationen PANCAN för att stödja en retrospektiv studie på amerikanska patienter som utvecklat pankreascancer efter diabetesdiagnos.”

Nyckeltal

Nyckeltal (tkr om inget annat anges) 1 apr-30 jun 2017 1 apr-30 jun 2017 1 jan-30 jun 2017 1 jan-30 jun 2016 Helår 2016
Nettoomsättning 68 66 95 66 177
Rörelseresultat -10 645 -2 967 -18 515 -5 403 -14 978
Resultat före skatt -10 554 -2 892 -18 325 -5 298 -14 723
Nettoresultat -10 554 -2 892 -18 325 -5 298 -14 723
Resultat per aktie före utspädning (kr/aktie) -0.63 -0.20 -1.09 -0,37 -0,98
30 Jun 2017 30 Jun 2016 30 Jun 2017  30 Jun 2016  31 Dec 2016
Soliditet, % 96 93 96 93 98
Antal aktier vid periodens utgång 16 804 059  14 291 216 16 804 059 14 291 216 16 804 059
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 16 804 059  14 291 216 16 804 059 14 291 216 16 804 059

Denna kvartalsrapport har upprättats enligt IFRS och avser koncernen Immunovia som består av Immunovia AB samt det helägda dotterbolaget Immunovia Inc.

Framtidsutsikter*
Immunovia inriktar sig på att fundamentalt förändra diagnostisering av komplexa cancerformer och autoimmuna sjukdomar. Den antikroppsbaserade plattformen IMMray™ är ett resultat av 15 års forskning vid CREATE Health – Strategiskt Centrum för Translationell Cancerforskning vid Lunds Universitet.

IMMray™ är en teknologiplattform för utveckling av diagnostiska tester, och bolagets primära test IMMray™ PanCan–d är det första testet i världen för tidig diagnostisering av pankreascancer.

• En introduktion av IMMray™ PanCan–d på den amerikanska och på den europeiska marknaden planeras till egenbetalande kunder så kallade out-of-pocket kunder, med start då ackrediteringar och produktionsuppskalning slutförts, intäkter från detta förväntas under 2018. IMMray™ PanCan–d adresserar en marknad som kan uppskattas till runt 30 miljarder kronor.

• Immunovia ser stor potential inom utveckling av tester för andra olösta problem inom cancer och autoimmunitet via sin teknologiplattform IMMray™. Närmast i tiden ligger tester inom SLE, med bas i de positiva resultat som kommunicerats i inledningen av 2017.


För ytterligare information, kontakta:
Mats Grahn, VD Immunovia AB
Telefon: +46 (0)70-532 02 30
E-post:
mats.grahn@immunovia.com 

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)
 

Denna information är sådan information som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg. 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com. 

###

Om oss

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com) Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar