Immunovia delårsrapport januari-juni 2019

Report this content

”Andra kvartalet 2019 var särskilt framgångsrikt i och med att vi uppnådde en viktig milstolpe och nådde flera viktiga mål när optimeringsarbetet slutfördes. Vi fortsätter nu att skala upp arbetet mot en kommersialisering av IMMray® PanCan-d, vårt diagnostest för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer.

I början av juni meddelade vi utmärkta resultat från optimeringsarbetet med IMMray® PanCan-d. Denna studie, som genomfördes i samarbete med professor Stephen Pereira vid University College of London, är den första någonsin att uppnå resultat där patienter med bukspottkörtelcancer (PDAC, pankreatisk duktal adenokarcinom) upptäcks med hög noggrannhet jämfört med patienter utan PDAC men med icke-specifika, oroande symptom, inklusive nya fall av typ 2-diabetes. Denna studie är en nära avspegling av den kliniska miljön där IMMray® PanCan-d kommer att användas kommersiellt. IMMray® PanCan-d, vårt blodbaserade test för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer, kommer enligt justerad plan lanseras under tredje kvartalet 2020.

I juli presenterade Immunovia resultaten från optimeringsstudien med IMMray® PanCan-d vid PancreasFest 2019 i Pittsburgh, PA, en stor årlig konferens för läkare specialiserade på bukspottkörteln samt representanter för translationell forskning, med mycket positivt mottagande.

Därutöver tecknade under kvartalet Immunovia och University College London ett avtal om att utöka valideringsstudierna av IMMray® PanCan-d för tidiga tecken och symptom.

Professor Stephen Pereira och hans team vid Institute for Liver and Digestive Health, University College London (UCL), kommer att utöka den prospektiva insamlingen av blodprover som finansierats av Immunovia och som startade med pilotstudien PanSYM-1. Pilotstudien PanSYM-1 som inleddes 2017 kommer nu att stödja fortsättningen av PanSYM-1 som en prospektiv valideringsstudie. Syftet med den fortsatta PanSYM-1-studien är att visa det diagnostiska värdet av IMMray®PanCan-d för att upptäcka bukspottkörtelcancer (PDAC) tidigare än med aktuell standardmetod.

Vi på Immunovia behåller vårt fokus på och fulla engagemang i kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d, och fortsätter att göra allt som är möjligt för maximal effektivitet med bibehållen kvalitet. Vi följer plan och arbetar intensivt med de nästa stegen och alla förberedelser för vår planerade lansering hösten 2020.”

Utdrag ur VD Mats Grahns kommentar till rapporten.

Nyckeltal

Nyckeltal (TSEK om inget annat anges) 1 april-30 juni 2019 1 april-30 juni 2018 1 jan-30 juni 2019 1 jan-30 juni 2018 Helår2018
Nettoomsättning 154 44 220 156 333
Rörelseresultat -29 542 -27 232 -56 738 -44 608 -87 708
Resultat före skatt -29 897 -26 147 -56 277 -43 473 -86 531
Nettoresultat -29 897 -26 154 -56 280 -43 480 -86 538
Resultatet per aktie före utspädning -1,53 -1,47 -2,88 -2,47 -4,67
Resultatet per aktie efter utspädning -1,53 -1,47 -2,88 -2,47 -4,67
Soliditet  (%)  88 96 88 96 97
Antal aktier vid periodens utgång 19 531 353 19 480 853 19 531 353 19 480 853 19 531 353

Denna delårsrapport har upprättats enligt IFRS och avser koncernen Immunovia som består av Immunovia AB samt de helägda dotterbolagen Immunovia Incentive AB, Immunovia Inc och Immunovia GmbH.

Immunovia bjuder in till telekonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 23 augusti 2019 klockan 16:00 CET. Immunovia publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari-juni 2019, fredagen den 23 augusti 2019, klockan 15:00 (CET).

VD Mats Grahn kommer att presentera Immunovia och kommentera delårsrapport januari-juni 2019 följt av en frågestund. Ring gärna in några minuter före telefonkonferensen börjar.

För att delta, vänligen ring in på ett av följande nummer:

BE: +3226200547 
CH: +41225805976
DE: +4969222220380
DK: +4578150107 
FR: +33170750718 
NL: +31207219496
NO: +4723500236 
SE: +46850558357 
UK: +443333009032 
US: +18338230586

För mer information, vänligen kontakta: 

Julie Silber

Director of Investor Relations

Email: julie.silber@immunovia.com

Tel: +46 7 93 486 277

På Immunovias hemsida under Investerare/Finansiella Rapporter (http://immunovia.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/) kommer det att finnas en MP3-fil för den som vill lyssna av telefonkonferensen i efterhand, filen är tillgänglig inom 2 timmar efter telefonkonferensens slut.

Om Immunovia 
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa: 
www.immunovia.com

Denna information är sådan information som Immunovia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanståendes kontaktpersons försorg. Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

###

Prenumerera