Immunovia fortsätter med nästa fas i lungcancerprojektet tillsammans med global läkemedelspartner

Report this content

LUND – Immunovia AB (publ) (”Immunovia”) meddelar idag att bolagets samarbete inom lungcancer med en global läkemedelspartner nu går in i nästa fas i studien. Beslutet att gå vidare grundades på de solida framstegen från den tidigare studien (link to press release). 

I det här stadiet av utvecklingen kommer Immunovia att få färska blodprover från sin läkemedelspartner före utgången av 2019 för att börja med tester och analyser. Studien kommer att slutföras under andra kvartalet 2020.

Det främsta målet med samarbetet är att ta fram belägg för IMMray®-plattformens kapacitet vad gäller att förutse reaktionen på behandlingar med läkemedel, vilket skulle underlätta valet av rätt läkemedel till rätt patient.

Lungcancer är den främsta orsaken till dödsfall i cancer både bland män och kvinnor. Varje år dör fler personer i lungcancer än i tjocktarms-, bröst- och prostatacancer tillsammans. Cirka 13 procent av alla nya fall av cancer är lungcancer.

Denna utökade studie kommer också att gynna Immunovias program för tidig sjukdomsupptäckt, samt erbjuda ytterligare en uppsättning data om IMMray®-plattformens prediktiva förmåga.

För mer information, kontakta:
Julie Silber
Director of Investor Relations
Email:
julie.silber@immunovia.com
Tel: +46 7 93 486 277

Informationen är sådan som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 14:00 CET den 29 november 2019.


Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar.

(Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

                                                                          ###

Prenumerera

Dokument & länkar