Immunovia lämnar uppdatering om sina pågående lungcancerprojekt

Report this content

LUND – Immunovia AB (publ) (”Immunovia”) meddelar i dag att företaget gjort goda och kontinuerliga framsteg med sina lungcancerprojekt. I samarbete med ett globalt läkemedelsbolag slutförde Immunovia en proof of concept-studie förra året, som tidigare meddelats. I denna mindre studie kunde Immunovias IMMray® skilja friska kontrollpersoner från personer med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med 95 procents noggrannhet (länk till PM). Resultaten visade att IMMray® har potential att bli en benchmark-plattform för tidig diagnos av cancersjukdomar utöver företagets första indikation, bukspottkörtelcancer.

Dessa positiva resultat har utvecklats till två möjligheter för företaget, för det första ett bredare samarbete med det globala läkemedelsbolaget samt för det andra att Immunovia initierat egna studier inom tidig upptäckt av lungcancer.

Uppdatering av samarbetet med Immunovias globala läkemedelspartner:

Slutmålet med  detta pågående samarbete, fastställt av vår läkemedelspartner, är att skilja på patienter som svarar på deras läkemedel mot lungcancer gentemot de patienter som inte svarar. De viktigaste faktorerna är att projektet fortsätter att utvecklas väl och att det ultimata slutmålet fortsatt ligger på att förutsäga patientsvaret på läkemedelsbehandlingarna. På kort sikt kommer den nupågående andra studien att utökas med fler nyinsamlade blodprover, som ska tillhandahållas av läkemedelspartnern, för att validera statistiken. Denna utökade studie kommer även att vara till nytta i Immunovias program för tidig upptäckt av lungcancer.

Uppdatering av Immunovias studier för tidig upptäckt av lungcancer:

Målet av studierna är att utvärdera Immunovias plattformsteknik IMMray® för att ta fram kommersiella verktyg för tidig diagnos av lungcancer. Immunovia har identifierat två målområden för tester gällande tidig diagnos av lungcancer som bolaget nu kommer att fokusera på. Dessa målområden kan få en stor betydelse för att förbättra patienternas resultat:

  • Tidig upptäckt i stadie I och II av icke-småcellig lungcancer, NSCLC
  • Differentiering mellan äkta positiva och falska positiva testresultat vid lågdoserad datortomografi screening av högriskpatienter

Immunovia har börjat bygga upp ett nätverk av ledande auktoriteter (Key Opinion Leaders, KOL) som kommer att tillhandahålla färska blodprover av hög kvalitet till de olika testfaserna för att föra ut testet på marknaden. Den första blodprovsleveransen från KOL-nätverket för tidig upptäckt av icke-småcellig lungcancer kommer att ske under fjärde kvartalet 2019. 

– Utvecklingen av vårt läkemedelssamarbete har gått något långsammare än vi först förväntade oss. Men det görs goda framsteg och vi förblir mycket optimistiska i fråga om det gemensamma projektet. När det gäller våra egna studier för att testa vår plattform IMMray® för tidig upptäckt av lungcancer arbetar vi nu för fullt för att bygga upp nätverket av ledande auktoriteter och erhålla de nödvändiga proverna för att kunna inleda våra egna retrospektiva studier.  Vi ser nu fram emot att lämna uppdateringar när vi gjort ytterligare framsteg med både våra egna studier och samarbetet med vår läkemedelspartner, konstaterar Mats Grahn, VD för Immunovia.

För mer information, vänligen kontakta:

Julie Silber

Investor Relations Director, Immunovia

Tel: +46-79-3486277

E-mail: julie.silber@immunovia.com

Informationen är sådan som Immunova är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2019 kl. 08:30 CET. 

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa:www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

###

Prenumerera