Immunovia och University of Liverpool inleder samarbete i prospektiv klinisk studie

LUND, Sverige, och Liverpool, Storbritannien – Immunovia och University of Liverpool inleder samarbete för att validera blodbaserat test för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer i en prospektiv klinisk studie. I linje med Immunovias strategi att leverera det första validerade testet för tidig diagnos av pankreascancer meddelar företaget att Pancreatic Biomedical Research Unit inom NIHR, det nationella institutet för hälsoforskning vid Royal Liverpool University Hospital, blir den första europeiska enheten som deltar i den prospektiva kliniska studien för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer. Immunovias blodbaserade test, IMMray™ PanCan-d, valideras i denna studie som kommer att pågå under tre år på olika ställen i Europa och USA, med början under andra halvåret av 2016

NIHR Pancreatic Biomedical Research Unit i Liverpool är ett ledande forskningsinstitut inom global translationell forskning specialiserade på sjukdomar kopplade till bukspottkörteln, såsom akut- och kronisk pankreatit och pankreascancer. Institutet är den enda NIHR-finansierade specialistenheten på forskning om pankreatit och pankreascancer i Storbritannien. Tillsammans med andra utvalda enheter kommer Pancreatic Biomedical Research Unit i Liverpool bidra till utvecklingen av det kliniska protokoll som används i den prospektiva studien. Detta inkluderar att införskaffa nödvändiga godkännanden i Storbritannien, rekrytering av försökspersoner och uppföljning av dessa under en period av tre år, leverans av blodprov till Immunovia för analys och ansvar för att delge resultat till läkare och patienter.

"Vi är väldigt nöjda med att ingå samarbete med Liverpool Pancreatic Biomedical Research Unit för validering av IMMray™ PanCan-d i Europa. Detta ledande brittiska center kommer att spela en avgörande roll genom att bidra med unik kunskap samt tillgängliggöra det största registret i Europa för personer med en genetisk predisposition av cancer i bukspottskörteln: The European Registry of Heredity Pancreatitis och Familial Pancreatic Cancer (EUROPAC). Vi räknar med att vid goda resultat gå vidare med regulatoriska- och ersättningsansökningar globalt för att etablera vårt test för tidig diagnostik av cancer i bukspottskörteln som en standard bland pankreatologer för att upptäcka cancer i bukspottskörteln i högriskgrupper mycket tidigare än idag och på så vis rädda patienters liv ", säger Mats Grahn, VD, Immunovia.

"Behandling av bukspottkörtelcancer förbättras och det behöver inte längre vara en dödsdom om den upptäcks tillräckligt tidigt. 80 procent av patienterna är idag bortom kurativ behandling vid diagnos. Immunovia har utvecklat ett system för tidig diagnos som skall valideras. NIHR Pancreatic Biomedical Research Unit i Liverpool samordnar Europas största register över personer med hög risk för bukspottkörtelcancer och detta samarbete gör det möjligt för oss att kliniskt testa ett potentiellt livräddande test ", säger Dr Bill Greenhalf, operativ chef för Liverpool Good Clinical Laboratory Practice Facility och forskingschef vid EUROPAC.

"Immunovias test kan ta oss ett steg närmare vår vision på Liverpool University att genom utveckling av nya behandlingar och diagnostiska strategier minska patienters sjuklighet och dödlighet på grund av sjukdomar i bukspottkörteln", säger doktor Eithne Costello som tillsammans med Dr Greenhalf är akademisk försöksledare för detta samarbete.

Utöver det samarbetsavtal som undertecknats med University of Liverpool, Storbritannien, för den prospektiva valideringen av IMMray ™ PanCan-d, har Immunovia i oktober meddelat partnerskap med Knight Cancer Institute vid Oregon Health and Sciences University, Portland, USA (se tillkännagivande här). Det tredje cancer centret för den prospektiva studien meddelas inom kort.

För mer information, vänligen kontakta:

Dr Eithne Costello
NIHR Pancreatic Biomedical Research Unit, Liverpool, Storbritannien
Tfn: +44 151 706 4178
E-post: ecostell@liverpool.ac.uk

Dr Bill Greenhalf
NIHR Pancreatic Biomedical Research Unit, Liverpool, Storbritannien
Tfn: +44 151 706 4184
E-post: greenhaf@liverpool.ac.uk

Mats Grahn, VD, Immunovia

Tfn: + 46 (0)70 532 02 30

E-post: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknik vid Lunds Universitet och CREATE Health - centret för translationell cancerforskning i Lund. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och överföra den till användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar både tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknikplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för att förbereda kommersialisering av IMMray™ PanCan-d som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. (Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) finns listade på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som Certified Adviser. För mer information, vänligen besök: www.immunovia.com.

Om NIHR Pancreatic Biomedical Research Unit, Liverpool, Storbritannien

NIHR Pancreatic Biomedical Research Unit i Liverpool är uppbyggd kring den världsledande spetskompetens som finns i Liverpool inom pankreasforskning. De har en rad samarbeten med andra ledande europeiska forskningsinstitut. Enheten arbetar också med företag för att utveckla och validera ett brett utbud av medicintekniska produkter inklusive nya läkemedel och diagnostiska metoder, och har startat flera forskningsforum för att utveckla nya ömsesidigt fördelaktiga samarbeten. NIHR Pancreatic Biomedical Research Unit har stor tillgång till kliniska och vetenskapliga ”state-of-art” forskningsfaciliteter och har utvecklat ett ambitiöst, banbrytande forskningsprogram med fokus på sex olika temaområden:

• Drug discovery och utveckling av nya interventioner

• Tillämpning av ny diagnostisk och imaging-strategier

• Validering av nya biomarkörer och screening-protokoll

• Försök i tidig fas

• Samverkande teknologiplattformar

• Industriella partnerskap

Om bukspottkörtelcancer

Pankreascancer är en av de mest dödliga och svårdiagnostiserade cancersjukdomarna eftersom sjukdomstecknen och symtomen är diffusa och liknar många andra sjukdomars. Varje år dör över 40 000 personer i pankreascancer och 50 000 nya fall fastställs enbart i USA. Femårsöverlevnaden för pankreascancer är i nuläget fyra till sex procent. Fram till 2020 förväntas pankreascancer bli den andra vanligaste orsaken till dödsfall i cancer. Och eftersom operation är mer framgångsrikt i fas I/II, kan tidig upptäckt avsevärt förbättra pankreascancerpatienternas 5-års överlevnad från fyra-sex procent till potentiellt 50-60 procent.

Särskilda upplysningar

Doktor Greenhalf har varit forskningsledare för European Registry of Hereditary Pancreatitis and Familial Pancreatitis (EUROPAC) sedan 1997.

Doktor Greenhalf ingår i styrgrupper för olika prövningar, inklusive prövningen EUROPAC2 (behandling av pankreatit med antioxidanter och magnesium). Prövningen Vandetanib in Pancreatic Cancer (VIP) och European Study Group for Pancreatic Cancer (ESPAC, prövningar av adjuvansterapi för pancreascancer) Tissue Group. Han sitter också i styrkommittén för Cancer Research UK Quality Assurance and Translational Science (QATS) och the Confederation of UK Biobanks UK Working Group for Harmonisation, Standardisation and Benchmarking of Biobanks. Doktor Greenhalf är en del av NIHR Pancreatic Biomedical Research Unit (PBRU) och är operativ chef för faciliteten Liverpool GCLP.

Dr Eithne Costello har efter en B.Sc. (Hons) i farmakologi vid University College Dublin, är disputerad inom cancerinriktad molekylärbiologi vid University College Dublin. Under sin doktorandtid var hon ett år vid universitetet i Bern, Schweiz. Som postdoc stannade hon ytterligare i sex år, först på det schweiziska institutet för cancerforskning (ISREC), Lausanne och därefter vid Institute of Microbiology, University of Lausanne.

Hon är med i European Study Group for Pancreatic Cancer (ESPAC, prövningar av adjuvansterapi för pankreascancer) Tissue group, är medlem av the National Cancer Research Institute (NCRI) Molecular Biomarkers Advisory Group, biomarkörchef för NIHR Liverpool Pancreas Biomedical Research Unit (PBRU), och är delad ledare för en arbetsgrupp för COST Action BM1204 EU_Pancreas.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar