Immunovia offentliggör prospekt i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm

Report this content

LUND ― Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkände tidigare idag Immunovia AB:s (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm. Det prospekt som har upprättats i samband med listbytet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt publicerats på Immunovias webbplats, www.immunovia.com.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är den 3 april 2018 och den sista dagen för handel på Nasdaq First North är den 29 mars 2018. Aktien kommer fortsatt att handlas under samma ticker (IMMNOV) och ISIN-kod (SE0006091997). Aktien kommer att vara föremål för handel på Nasdaq Stockholms Mid Cap-segment (och inte Small Cap som tidigare angivits). Aktieägare i Immunovia kommer inte att behöva vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Prospektet kommer även inom några dagar att finnas tillgänglig på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Rådgivare

Baker McKenzie är legal rådgivare till Immunovia i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Grahn

VD, Immunovia

Tel.: +46-70-5320230

Email: mats.grahn@immunovia.com

This press release is also available in English at www.immunovia.com/investors/press-releases/

Om Immunovia 
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray® SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: 
www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med Wildeco som Immunovias Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com. 

###

Prenumerera

Dokument & länkar