Immunovia presenterar finansiella mål

Report this content

LUND ― Styrelsen i Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) har idag antagit finansiella mål med anledning av att Bolaget, som tidigare har kommunicerats, närmar sig försäljningsstart under andra halvåret 2018. De finansiella målen visar att Bolaget har en målsättning att nå 250-300 MSEK i omsättning år 2021 baserat på ”self-pay”-försäljning och en total omsättning om 800 MSEK - 1 000 MSEK år 2023 inkluderat self-pay och kostnadsersättning (reimbursement) i Europa och USA.

Immunovia utför kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av cancer i bukspottkörteln (pankreas). Marknadsintroduktionsföreberedelser har påbörjats under 2017 och den kommersiella organisationen stärks fortlöpande un­der 2018 för att kunna genomföra marknads-introduktionsaktiviteterna. Bolaget förväntar sig de första intäkterna från self-pay-försäljningen under fjärde kvartalet 2018.

Följande finansiella mål har idag antagits:

  •  Immunovias mål är att nå en omsättning om 250-300 MSEK år 2021 baserat på self-pay för IMMray® PanCan-d.
  •  Immunovias mål är vidare att nå en total omsättning, för self-pay och reimbursment (kostnadsersättning) om 800-1000 MSEK år 2023.

Målsättningen om 250-300 MSEK i omsättning år 2021, vilket är tre år efter säljstart i Europa och USA, är baserat på ”self-pay”, dvs. att användare själva betalar för produkten. Detta motsvarar cirka fem procent penetration av riskgruppen med ärftlig risk för pankreascancer och en procent penetration av marknadspotentialen för användning vid tidiga symptom av pankreascancer.

Immunovias målsättning är även att erhålla kostnadsersättning (reimbursement) för IMMray® PanCan-d inom  dessa segment av pankreascancer år 2021. Immunovias mål om att nå 800-1000 MSEK i omsättning totalt för self-pay och reimbursement år 2023, i Europa och USA motsvarar cirka 20 procent marknadspenetration inom kategorin ärftlig risk för pankreascancer, nio procent marknadspenetration inom kategorin tidiga symptom av pankreascancer, samt en initial användning inom området diabetiker med förhöjd risk för pankreascancer.

De finansiella målen gäller IMMray®  PanCan-d, det första utav flera användningsområden med betydande marknadspotential för IMMray®  plattformen, såsom autoimmuna sjukdomar och andra cancerformer. I början av 2016 initierade företaget även ett program med fokus på diagnostik och monitorering av autoimmuna sjukdomar.

Immunovias finansiella mål som anges ovan utgör framåtblickande information och grundas på ett antal antaganden om den verksamhetsmiljö som Bolaget är verksamt i vilken över tid kan variera väsentligt och bli sämre än vad Immunovia bedömde när de finansiella målen antogs. Som en följd därav omfattas Immunovias förmåga att uppnå de finansiella målen av osäkerheter och eventualiteter, varav vissa är utanför Bolagets kontroll. Det finns ingen garanti för att Immunovia kan nå målen eller att Immunovias finansiella ställning eller rörelseresultat inte kommer att skilja sig väsentligt från de finansiella målen.

För mer information, vänligen kontakta:  

Mats Grahn  

VD, Immunovia  

Tel.: +46-70-5320230 

Email: mats.grahn@immunovia.com

Denna information är sådan som Immunovia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars kl. 08.30.

För mer information, vänligen kontakta:  

Mats Grahn  

VD, Immunovia  

Tel.: +46-70-5320230 

Email: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray® SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med Wildeco som Immunovias Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

###

Taggar:

Prenumerera