• news.cision.com/
  • Immunovia AB/
  • Immunovia rapporterar förbättrad testprestanda för IMMray ® PanCan-d för upptäckt av bukspottkörtelcancer i tidigt stadium hos högriskpatienter med symptom

Immunovia rapporterar förbättrad testprestanda för IMMray ® PanCan-d för upptäckt av bukspottkörtelcancer i tidigt stadium hos högriskpatienter med symptom

Report this content

Klinisk studie visade 92% specificitet och 80% känslighet för upptäckt av bukspottkörtelcancer i stadium I/II

LUND, SVERIGE - Immunovia meddelade idag att deras blodbaserade IMMray®  PanCan-d biomarkörsignatur i kombination med  CA 19-9, uppvisade förbättrad prestanda i en retrospektiv, klinisk studie. Studien utformades för att utvärdera huruvida bukspottkörtelcancer i tidiga skeden kan detekteras hos högriskpatienter med icke-specifika men oroande symtom. Data från studien visar att Immunovias test nu detekterar bukspottkörtelcancer (i alla stadier) med 92% specificitet och 81% känslighet för denna kohort, vilket ligger i linje med resultaten som presenterades i den tidigare, kommersiella testmodellstudien (länk till PR). Särskilt viktigt att notera är att PDAC (Pancreatic ductal adenocarcinoma) i tidigt stadium (stadie I/II) upptäcktes med 92% specificitet och 80% känslighet. Förbättrad testprestanda uppvisades genom att analysera en kombination av nyligen insamlade prover och prover som redan analyserats i den kliniska verifieringsstudien. Totalt analyserades 433 prover varav 202 var PDACs varav 89 PDAC stadie I/II och 231  symptomatiska kontroller. Dessa prover har nyligen samlats in från 7 platser i USA och Europa: Beth Israel Deaconess Medical Center, University of Pittsburgh Medical Center, Pancreatic Cancer Center at NYU Langone’s Perlmutter Cancer Center i USA, University College London i Storbrittanien, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Sverige, University Hospital Erlangen i Tyskland och Ramón y Cajal University Hospital, IRYCIS, CIBERONC i Spanien.

Linda Mellby, PhD, VP R&D Immunovia kommenterade: "Att upptäcka bukspottkörtelcancer så tidigt som möjligt hos högriskpatienter med symptom är en utmanande men extremt viktig bedrift som kommer att hjälpa kliniker till en mer accelererad och korrekt diagnos. Vi är mycket glada över att kunna rapportera 92% specificitet och 80% känslighet för upptäckt av tidig bukspottkörtelcancer i denna riskgrupp av patienter."

Patrik Dahlen, VD, Immunovia tillade: "Dessa resultat visar på utmärkt prestanda för upptäckt av tidig bukspottkörtelcancer i symptomatiska kohorter, och de bekräftar kommersialiseringsstrategin för denna viktiga riskgrupp av patienter ytterligare. Marknaden för den symptomatiska riskgruppen är 1-2 miljoner patienter i USA och Europa. Vårt test är utformat för att hjälpa kliniker att hitta cancern i ett skede när den fortfarande är behandlingsbar och att därmed kunna bidra till att patienterna lever längre. "
 

Webbsänd telefonkonferens

Resultaten presenteras tisdagen den 30 mars 2021 i en webbsänd telekonferens kl. 16.30 (CET).

Presentatörer: Thomas King, MD, PhD, Linda Mellby, PhD, Patrik Dahlen VD, Immunovia

Presentationen kommer att följas av en frågestund. Den webbsända telefonkonferensen kommer att hållas på engelska.

Telefondetaljer:
SE: +46 856642651
US: +18558570686
UK: +44 3333000804
Pin code: 20761152#

Websändning: https://financialhearings.com/event/13801

En inspelning kommer finnas tillgänglig i efterhand på Immunovias webbplats (www.immunovia.com).
 

Informationen är sådan som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 29 mars 2021 kl. 21.20 CET.
 

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform IMMray®.Testen baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en uppsättning relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik ”biomarkörsignatur för sjukdomen”.

Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande forskning vid Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health cancercentrum i Sverige.

Den första produkten, IMMray® PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några avvärldens största kliniska studier om bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1och genomgår för närvarande slutvalidering. Bolaget siktar på en försäljningsstart i slutet av första kvartalet 2021 med efterföljande kommersiell testning under andra kvartalet.

När IMMray®PanCan-d har validerats kommer det att bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer på marknaden, med potential att väsentligt förbättra patienternas överlevnad och resultat.

Immunovia Dx Laboratories i Marlborough, Massachusetts, USA och Lund kommer att tillhandahålla laboratorietester i två ackrediterade referenslaboratorier.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Taggar:

Prenumerera