Immunovia utser ny Chief Financial Officer

Report this content

         

LUND, SVERIGE – Immunovia AB (publ) (“Immunovia”), ett diagnostikföretag som utvecklar och säljer mycket noggranna tester för tidig upptäckt av cancer, offentliggör idag att Karin Almqvist Liwendahl har utsetts till ny CFO, Chief Financial Officer, på Immunovia.

 

Karin är en erfaren CFO, som också arbetat med Investor Relations, med bakgrund inom sektorerna telekom och life science. Hon kommer närmast från en position som CFO för medicinteknikbolaget Dignitana. Hon har också varit finansiell rådgivare och CFO på Sprint Bioscience och tillförordnad CFO på Kontigo Care. Karin har 15 års erfarenhet från flera seniora positioner inom Telia, bland annat som Director Corporate Treasury på Telia Company, CFO på Telia Carrier samt Managing Director och Country Manager på Telia Carrier i Ryssland. Hon har också varit Head of Investor Relations på Ericsson mellan 1994 och 2000. Karin har en kandidatexamen från Lunds universitet.

 

Nuvarande CFO Hans Liljenborg kommer att stanna på Immunovia i rollen som Finance Director.

 

“Jag är mycket glad över att få hälsa Karin välkommen till Immunovia. Med hennes mångåriga och djupa erfarenhet från att leda och utveckla ekonomifunktioner och hennes gedigna bakgrund inom Investor Relations, är jag övertygad om att hon kommer att bidra starkt till Immunovias verksamhet. På vår resa framåt behöver vi fortsätta stärka vår kommunikation med investerarkollektivet, både nationellt och internationellt. Jag är också mycket glad över att Hans kommer att fortsätta i sin nya roll på Immunovia. På så vis säkrar vi kontinuiteten i vår ekonomifunktion”, säger Patrik Dahlen”, Immunovias VD.

 

Karin kommer att tillträda sin tjänst senast den 1 april 2022.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Dahlen, CEO Immunovia
Email: patrik.dahlen@immunovia.com
Tel: +46 73 376 76 64

 

Informationen är sådan som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 13:30 CEST den 15 oktober 2021.

 

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform IMMray®. Testen baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en uppsättning relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik ”biomarkörsignatur för sjukdomen”.

Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande forskning vid Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health cancercentrum i Sverige.

Den första produkten, IMMray® PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några av världens största kliniska studier för högriskgrupper i bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1.

År 2017 grundades Immunovia, Inc. i Marlborough, Massachusetts. IMMray® PanCan-d, det första blodtestet avsett för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer på marknaden, är ett laboratorieutvecklat test (LDT) som erbjuds exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se www.immunoviainc.com. En europeisk lanseringsplan kommer att meddelas under andra halvåret 2021.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

###

 

 

Taggar:

Prenumerera