• news.cision.com/
  • Immunovia AB/
  • Korrigerad version: Immunovia och University College of London tecknar avtal om att utvidga valideringsstudierna av IMMray® PanCan-d för tidiga tecken och symptom

Korrigerad version: Immunovia och University College of London tecknar avtal om att utvidga valideringsstudierna av IMMray® PanCan-d för tidiga tecken och symptom

Report this content

LUND – Immunovia meddelar idag att professor Stephen Pereira och hans team vid Institute for Liver and Digestive Health, University College London (UCL), kommer att utvidga den prospektiva insamlingen av blodprover som finansieras av Immunovia och som startade med pilotstudien PanSYM-1. Pilotstudien PanSYM-1 vid UCL som inleddes 2017 (Pressmeddelande från 2 november 2017) är planerad för utvärdering under 2019 och kommer, efter dagens nyhet, nu att stödja fortsättningen av PanSYM-1 som en prospektiv valideringsstudie.

Syftet med den fortsatta PanSYM-1-studien är att visa det diagnostiska värdet av IMMray® PanCan-d för att upptäcka bukspottkörtelcancer (PDAC, pankreatisk duktal adenokarcinom) tidigare än med aktuell standardmetod.

Avsikten med PanSYM-1 är att samla in 2 000 enskilda prover. Provinsamlingen i PanSYM-1 kommer att ske genom att samarbetet med UCL utvidgas till att omfatta det aktiva nätverket av center för snabb diagnostik och bedömning (RDACs) i Storbritannien.

UCL är dessutom ett av Storbritanniens största center för ärftlig bukspottkörtelcancer och blir därmed det senaste tillskottet i PanFAM-1, Immunovias globala multicenterstudie (ClinicalTrials.gov) av högriskgrupper för ärftlig bukspottkörtelcancer.

Stephen Pereira, professor i hepatologi och gastroenterologi vid UCL Institute for Liver and Digestive Health säger: ”Vi är väldigt glada över att delta i de prospektiva studierna PanSYM-1 och PanFAM-1. De utgör ett av de fyra arbetspaketen i UCL:s studie ADEPTS (Accelerated Diagnosis of neuro Endocrine and Pancreatic TumourS) som har finansierats av Pancreatic Cancer UK. De stödjer också viktiga delar i NHS långsiktiga plan som antogs i år att arbeta för snabbare upptäckt, i nära samarbete med RDACs och hjälpa till att diagnostisera cancer när den fortfarande går att operera, vilket är en av de främsta milstolparna inom cancervården.”

PanSYM-1 är utformad för att utvärdera användbarheten hos IMMray® PanCan-d för att identifiera högriskpatienter med icke specifika men oroande symptom som besöker sekundära vårdcenter och endoskopiska/gastrointestinala enheter. Interimsanalyser planeras till början av 2020 och de slutliga resultaten förväntas under 2021.

Immunovias VD Mats Grahn tillägger: ”UCL:s studie ADEPTS utgör den perfekta plattformen för att bedöma användbarheten hos IMMray® PanCan-d. Professor Pereira är en ledande förespråkare för att använda nya diagnosmetoder för att förbättra utfallen av bukspottkörtelcancer, och det är väldigt spännande för oss att utvidga vårt samarbete med detta ansedda center.”

För mer information, kontakta:
Julie Silber
Director of Investor Relations
Email:
julie.silber@immunovia.com
Tel: +46 7 93 486 277
 

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar.
(Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

 

Om ADEPTS-studien
ADEPTS-studien (med det formella namnet TRANSBIL: TRANSlational research in BILiary tract and pancreatic diseases) är en studie baserad vid UCL (London) för tidiga biomarkörer vars mål är att upptäcka bukspottkörtelcancer hos patienter på ett betydligt tidigare stadium än i dagsläget. Studien har som mål att utveckla en prospektiv biobank och ett verktyg för tidig diagnostisering som kan urskilja tidig bukspottkörtelcancer (PDAC, pankreatisk duktal adenokarcinom), PNETs (pankreatiska neuroendoktrina tumörer) och hög risk för pankreatiska tumörskador från godartade sjukdomar, genom att kombinera en riskfaktor/ett elektroniskt verktyg för stöd vid diagnoser (e-CDST) med nya paneler med blodbiomarkörer för tidig sjukdom. Detta diagnosverktyg kan sedan användas för uppföljning av högriskgrupper och prioritering av patienter med icke-specifika symptom gällande bukspottkörtelcancer.
 

Källa: https://www.ucl.ac.uk/surgery/research/situ-trials/adepts-study-information  

Studien har fyra arbetspaket med fokus på att förbättra en tidig identifiering av symptomen (WP1), utvecklingen av en biomarkörpanel för PNETS (WP2), prospektivt insamlande av en blodprovssamling från patienter med symptom (WP3) samt en analys av intressenter/sjukvårdsekonomi. 

Om UCLH och diagnoser för snabbdiagnos (Rapid Diagnostic Centers) 

För närvarande pågår pilotprojekt med Rapid Diagnostic Centers R(DC) i tio områden som en del av NHS Englands satsning på att upptäcka cancer på ett tidigt stadium och för att personer med cancer ska få sin diagnos tidigare. 

Alla center kommer att drivas på olika sätt för att säkerställa att de tillgodoser behoven i det område där de ligger. Däremot har alla samma syfte – att ställa en tidig cancerdiagnos för personer som inte uppvisar några ”larmsymptom” för en viss typ av cancer. 

Människor med vaga, icke-specifika symptom, som oförklarlig viktminskning, dålig aptit eller extrem smärta, får ofta ett antal remisser till olika tester gällande olika cancertyper, men nu ska de nya centren bidra till att göra slut på den cykeln. 

Rapid Diagnostic Centres är till för patienter med så kallade ”vaga” symptom som skulle kunna tyda på cancer. De här patienterna behöver snabbt få tillgång till lämpliga tester för att öka möjligheten till en tidig diagnos. UCLH är det ledande centret i RDC-initiativet. 

Källa: https://www.england.nhs.uk/2018/04/new-one-stop-shops-for-cancer-to-speed-up-diagnosis-and-save-lives/ 

Ett nätverk med minst 20 ”Rapid Diagnostic Centres” kommer att vara igång fram till 2020, och före 2030 kommer fler center att startas runtom i landet.
Källa:
Theresa May, Oct 2018 

Om NHS England

National Health Service (NHS) är det offentliga finansierade nationella sjukvårdssystemet i England och en av de fyra National Health Services för de olika delarna av Storbritannien. Det är världens största enskilda betalande sjukvårdssystem, grundat 1948. NHS tilllhandahåller huvuddelen av all sjukvård i England, inklusive primärvård, vård för inskrivna patienter och långtidssjukvård. NHS Long Term Plan är en ny plan för NHS för att höja kvaliteten på patientvård och resultat. Den anger hur budgeten på 20,5 miljarder GBP för NHS, som meddelades av premiärministern under sommaren 2018, ska fördelas under femårsperioden 2019–2024, tillsammans med långsiktiga mål för en tioårsperiod. 

NHS England är ett exekutivt offentligt organ som sorterar under Departementet för sjukvård och socialvård. Organet ansvarar för budgetering, planering, genomförande samt den löpande verksamheten av driftsdelen av NHS i England och ansvarar för avtalen med allmänläkare och NHS-tandläkare.  

                                                                                                 ### 

Prenumerera

Dokument & länkar