• news.cision.com/
  • Immunovia AB/
  • PanDIA-1-studien för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer vid typ 2-diabetes går vidare till nästa fas

PanDIA-1-studien för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer vid typ 2-diabetes går vidare till nästa fas

Report this content

 LUND, SWEDEN – Immunovia meddelade idag att PanDIA-1-studien för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer vid typ 2-diabetes som inträder senare i livet går vidare till nästa fas. Prover med relaterade kliniska data har överförts till Immunovia från Lund University Diabetes Center (LUDC). Under andra halvåret 2022 kommer proverna, för denna stora riskgrupp, att analyseras som nästa steg i utvecklingsplanen.

 

– Vi går in i nästa skede av PanDIA-studien, med målet att ge ytterligare en betydande högriskgrupp möjlighet till tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer. Förekomsten av bukspottkörtelcancer ökar kraftigt över hela världen, och för personer med nyligen diagnostiserad diabetes är risken för att även få diagnosen bukspottkörtelcancer upp till 8 gånger högre än personer utanför riskgruppen. Det är av yttersta vikt att vi åstadkommer att paradigmskifte där vi kan erbjuda de här personerna möjlighet att bli testade, och ge dem tillgång till de behandlingsalternativ som finns om de får diagnosen i ett tidigt stadium, säger Philipp Mathieu, vd och koncernchef för Immunovia AB.

 

Immunovia inledde PanDIA-1 i januari 2018 och det är en av de mest omfattande prospektiva insamlingarna av prover för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer vid typ 2-diabetes som inträder senare i livet. 6 000 prover har samlats in från lika många diabetespatienter, varav cirka 4 800 är över 50 år gamla. Proverna samlades in vid tidpunken för diabetesdiagnosen och under en treårperiod därefter, vilket är den tidsperiod då dessa patienter med nyligen upptäckt typ 2-diabetes har en kraftigt förhöjd risk för att utveckla bukspottkörtelcancer.

Center for Disease Control and Prevention uppskattar att över 37 miljoner amerikaner har diabetes och att cirka 90–95 procent av dem har typ 2-diabetes.

För mer information, vänligen kontakta:
Philipp Mathieu

CEO and President

philipp.mathieu@immunovia.com

 

Tobias Bülow
Senior Director Investor Relations and Corporate Communications
tobias.bulow@immunovia.com
+46 736 36 35 74

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2022 klockan 08:30 CET.

 

Om Immunovia 
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnadsfrekvensen för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden specifikt för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. 

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgängligt, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer än 4 miljarder USD årligen.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

 ### 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar