• news.cision.com/
  • Immunovia AB/
  • Uppdatering från Immunovia om dess pipelineprojekt inom reumatoid artrit samt meddelande om nytt samarbete

Uppdatering från Immunovia om dess pipelineprojekt inom reumatoid artrit samt meddelande om nytt samarbete

Report this content

LUND – Immunovia AB (publ) (”Immunovia”) ger en uppdatering om sitt pipelineprojekt inom reumatoid artrit (RA, även kallat ledgångsreumatism). Immunovias IMMray® visar en noggrannhet på över 90 procent vid diagnostisering av patienter med reumatoid artrit som är CCP-negativa, jämfört med friska kontrollpersoner (länk till pressmeddelande).

Dessa aldrig tidigare uppnådda resultat fick Immunovia att fatta det strategiska beslutet att fokusera på RA som ett av bolagets projekt i pipeline. RA – ledgångsreumatism – är en av de mest utbredda autoimmuna sjukdomarna och drabbar cirka en av hundra personer i världen. Patienterna med långt framskriden RA, när de diagnostiseras med anti CCP-tester som är dagens standard, ingår i två kategorier; 70% är "seropositiva"  och 30% är "seronegativa" pga de blir felaktigt klassificerade att inte ha RA. Det finns en stark och växande trend inom vården mot en tidigare upptäckt av RA, eftersom det inte bara skulle innebära en tydlig förbättring för patienterna utan även skulle leda till kostnadsbesparingar för samhället. Den globala marknaden för RA-tester fortsätter att växa och beräknas uppnå 2,5 miljarder euro år 2024.

Uppdatering om Immunovias RA-program:

Immunovia har byggt upp ett nätverk av ledande kliniska auktoriteter (Key Opinion Leaders, KOL) som stödjer utformningen av bolagets RA-program och kommer att tillhandahålla färska blodprover av hög kvalitet vid de olika testfaser som krävs för att föra ut testet på marknaden.

Fokus för den andra retrospektiva studien, i samarbete med Professor Dr Thomas Huizinga från Leiden University Medical Centers reumatologiavdelning, är att skilja ut patienter med RA från kontrollpersoner som bara har RA-liknande symptom. Studien bygger vidare på den första studien och använder sig av Immunovias plattformsteknik IMMray®. Studien är utformad för att återspegla den kliniska miljö där ett sådant test skulle användas i den kliniska verksamheten.

– Vi är mycket nöjda med de framsteg som gjorts under detta första steg i Immunovias RA-program. Att bygga upp KOL-nätverket kräver enormt mycket tid och arbete, särskilt i de inledande faserna. Det är avgörande att ha tillgång till de nödvändiga färska blodprover av hög kvalitet som bäst återspeglar den kommersiella miljön när vi testar vår plattform på nya indikationer. Våra KOLs är också våra första kunder, vilket gör det här steget i projektet mycket viktigt, säger Mats Grahn, VD för Immunovia, och fortsätter:

– Vi ser fram emot att tillhandahålla fortlöpande uppdateringar om detta mycket spännande projekt.

Samarbete med Leiden University Medical Centers reumatologiavdelning:

Immunovia har glädjen att meddela att bolaget har ingått ett samarbete med Leiden University Medical Centers reumatologiavdelning, ett av de ledande forskningscentren för reumatoid artrit i Europa.

Efter ett etiskt godkännande kommer Leiden att tillhandahålla biobanksprover till en retrospektiv studie som ska användas vid utvecklingen av Immunovias egenutvecklade IMMray® RA-d-analys.

Målet är att testa huruvida Immunovias IMMray® kan skilja mellan patienter med RA, oberoende om de är seropositiva eller seronegativa, och sjukdomar som har symptom som liknar RA. Den befintliga standarden, CCP-testet, kan inte diagnostisera de seronegativa patienterna och missar därför cirka 30 procent av RA-fallen. Forskningen kommer att ledas av Professor Dr Thomas Huizinga, världsberömd KOL inom RA-diagnos och forskning.

– Innovativa diagnosplattformar som IMMray® kommer att ge läkarna de nödvändiga verktyg som krävs för att ta bättre hand om dem som lider av autoimmuna reumatiska sjukdomar, säger Professor Dr Thomas Huizinga.

– Vi är mycket glada för det här samarbetet och ser fram emot att få upptäcka den fulla potentialen som Immunovias IMMray® kan erbjuda.

För mer information, vänligen kontakta:
Julie Silber
Investor Relations Director, Immunovia
Tel: +46-79-3486277
E-mail: 
julie.silber@immunovia.com

Informationen är sådan som Immunova är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2019 kl. 14:15 CET. 

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa:www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Om Reumatoid Artrit (RA)
Reumatoid artrit är ett utdraget sjukdomstillstånd som orsakar smärta, svullnad och stelhet i lederna. Symtomen brukar påverka händer, fötter och handleder. Det kan komma perioder då symtomen blir värre, kända som ”flare-ups” eller ”flares”. En flare kan vara svår att förutse, men med behandling är det möjligt att minska antalet flares och minimera eller förhindra långvarig skada på lederna. Vissa personer med reumatoid artrit upplever även problem i andra delar av kroppen, eller mer generella symtom som trötthet och viktminskning. 

Tidigare studier visade att så många som 51% av patienterna med misstänkta autoimmuna eller immunförsvars-sjukdomar initialt feldiagnostiseras, delvis på grund av tvetydiga laboratorietestresultat. Kliniker varnar för att feldiagnos av systemiska autoimmuna sjukdomar kan få allvarliga konsekvenser. För närvarande rekommenderas det att testa för anti-cyklisk citrullinerad peptid (anti-CCP), en autoantikropp som uppkommer hos 70-75% av patienter med reumatoid artrit. 

Den globala marknaden för RA-testning växer kraftigt och uppskattas uppgå till 2,5 miljarder euro år 2024.
                                                                                     
                                                                                        
###

Prenumerera

Dokument & länkar