GLOBAL BILTILLVERKARE GÅR VIDARE MED IMPACT COATINGS I BRÄNSLECELLSSATSNING

  • Ledande ostasiatisk biltillverkare tar nästa steg i utvärdering av Ceramic MaxPhase™

  • Impact Coatings beläggning för bränslecellsplattor har visat bäst resultat i de initiala utvärderingsstudierna

Impact Coatings, som utvecklar och säljer världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer, har erhållit en uppföljningsorder från en ledande ostasiatisk biltillverkare gällande nästa steg i utvärderingen av Impact Coatings beläggning av bränslecellsplattor – Ceramic MaxPhase™.

Impact Coatings beläggning har sedan tidigare ingått i biltillverkarens initiala utvärdering av komponenter till nästa generations bränslecellsbilar. Ceramic MaxPhase har visat de bästa resultaten i utvärderingen av beläggningar i krävande miljöer. Nu går biltillverkaren vidare med nästa steg, som går ut på att tillverka mindre bränslecellsstackar där Impact Coatings beläggning ska testas ihop med övriga komponenter.

För biltillverkaren är valet av beläggningsteknologi viktigt då den spelar en betydande roll i att utveckla bränslecellssystem med hög effektivitet och hållbarhet.

”Ordervärdet för de testbeläggningar som ska levereras nu är litet, men det långsiktiga värdet om biltillverkaren väljer våra beläggningslösningar är naturligtvis betydande”, säger Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz.

För mer information kontakta:
Henrik Ljungcrantz, VD
Tel: 070-663 55 80 eller e-mail:
henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se 

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2017, kl. 09:00 CET.

----------------------------------------------------

Om Impact Coatings

Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer - ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott.

Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Om oss

Impact Coatings utvecklar och levererar världsledande teknologi för industriell PVD-beläggning med inriktning mot bränsleceller, dekorativa, metalliserade och reflektorapplikat-ioner. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer – ytbe-läggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings marknadsför belägg-ningsmaskiner under varumärket INLINECOATER™ och beläggningar under MAXPHASE™. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Redeye AB, som nås via Certifiedadviser@redeye.se eller +46 (0)8 121 576 90.

Prenumerera

Dokument & länkar