HUAQING POWER TECHNOLOGY SKJUTER PÅ FÖRSTA LEVERANSEN AV BELÄGGNINGSMASKINER

  • Leveransen av de första två beläggningsmaskinerna till kinesiska Huaqing Power Technology skjuts framåt från Q1 2018 till senare under året
  • Huaqing inte färdig med övriga delar av produktionslinan
  • Resultat och omsättning för 2017 påverkas ej av förseningen
  • Vinstavräkning för maskinerna enligt plan om 15,2 MSEK under 2017
  • I balansräkningen för 2017 finns motsvarande post om 15,2 MSEK som upparbetad ej fakturerad intäkt
  • Likviditeten under Q4 2017 påverkas negativt av ej reglerade förskottsfakturor på 7,8 MSEK
  • Impact Coatings likviditet fortsatt god

Impact Coatings, som utvecklar och säljer världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer, tecknade i höstas avtal med den kinesiska bränslecellstillverkaren Huaqing Power Technology om leverans av sex beläggningsmaskiner under 2018 och 2019. Impact Coatings har nu fått besked av Huaqing att leveransplanen för de första två beläggningsmaskinerna skjuts framåt. Anledningen är att övrig produktionslina för bränslecellsproduktion inte är helt klar.

”Den första beläggningsmaskinen som enligt prognosen skulle ha levererats i januari är färdigtillverkad och klar för leverans medan den andra kommer att vara klar i mars. Huaqing kan dock inte ta emot dem innan alla produktionsfrågor för den aktuella produktionslinan är lösta. Den nu aktuella prognosen är att leverans kan ske senare under 2018”, säger Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz.

Resultat och omsättning för 2017 påverkas inte av förseningen. Vinstavräkning för maskinerna har skett enligt plan under 2017 om 15,2 miljoner kronor. I balansräkningen finns motsvarande post om 15,2 miljoner kronor som en upparbetad ej fakturerad intäkt.

Likviditeten har under Q4 2017 påverkats negativt av ej reglerade förskottsfakturor på 7,8 miljoner kronor. Impact Coatings likviditet är dock fortsatt god. Förskottsfakturorna betalas så fort hela produktionslinan är helt klar.

De aktuella beläggningsmaskinerna är i Impact Coatings ägo tills de är levererade och slutbetalade. Vid ytterligare förseningar kan maskinerna därför säljas och på kort varsel levereras till annan aktör.

Avtalet med Huaqing gäller leverans av sex beläggningsmaskiner - InlineCoater™- under 2018 och 2019. Tillverkning och leverans av maskinerna sker i tre omgångar om två maskiner per gång. Det är den första leveransen som nu är försenad. Huaqing försäkrar att förseningen inte är kopplad till finansieringsosäkerheter utan att det uteslutande handlar om att andra delar i produktionslinan inte är helt klara.

För mer information kontakta:
Henrik Ljungcrantz, VD
Tel: 070-663 55 80 eller e-mail:
henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se 

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018, kl. 18:00 CET.

----------------------------------------------------------------------

Om Impact Coatings

Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer - ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott.

Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB.

Om oss

Impact Coatings utvecklar och levererar världsledande teknologi för industriell PVD-beläggning med inriktning mot bränsleceller, dekorativa, metalliserade och reflektorapplikationer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer – ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings marknadsför beläggningsmaskiner under varumärket INLINECOATER™ och beläggningar under MAXPHASE™. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Certified Adviser är Redeye AB, som nås via Certifiedadviser@redeye.se eller +46 (0)8 121 576 90.

Prenumerera

Dokument & länkar