HYUNDAI BESTÄLLER BELÄGGNINGSSYSTEM FÖR BRÄNSLECELLER FRÅN IMPACT COATINGS SOM DEL AV JDA

Impact Coatings i Linköping har erhållit en order från Hyundai Motor Company på ett INLINECOATER™-system för beläggning av flödesplattor av metall för bränsleceller. Ordern är ett resultat av det gemensamma utvecklingsavtal (JDA) som bolagen tecknade i oktober 2019 och ordervärdet är 945 000 EUR. Skeppning är planerad till det fjärde kvartalet 2020, med slutleverans i början av 2021.

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
+46 768 43 43 76

Peter Högfeldt, VP Marketing
+46 708 87 44 34

E-mail: investors@impactcoatings.se

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 juni 2020 kl. 12:50 CEST.

-------------------------------------------------------

Om Impact Coatings AB

Impact Coatings utvecklar och levererar världsledande teknologi för industriell PVD-beläggning med inriktning mot bränsleceller, dekorativa, metalliserade och reflektorapplikationer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer – ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings marknadsför beläggningsmaskiner under varumärket INLINECOATER™ och beläggningar under MAXPHASE™.

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Redeye AB, som nås via Certifiedadviser@redeye.se eller +46 (0)8 121 576 90.

Prenumerera

Dokument & länkar