IMPACT COATINGS ÄNDRAR DATUM FÖR PUBLICERING AV ÅRSREDOVISNING TILL DEN 24 APRIL

Report this content

Datum för publiceringen av Impact Coatings årsredovisning för 2018 har tidigarelagts till onsdagen den 24 april 2019.

I ett pressmeddelande den 15 april 2019 meddelade bolaget att datumet för publicering av årsredovisningen senarelagts från planerat datum 15 april till den 29 april 2019. Ändringen var betingad av praktiska skäl.

Efter att bolaget uppmärksammats på att det nya datumet för publiceringen av årsredovisningen infaller senare än tre veckor före årsstämman den 15 maj 2019, har bolaget beslutat att tidigarelägga publiceringen till den 24 april 2019, dvs. tre veckor före årsstämman.

För mer information kontakta: 

Torbjörn Sandberg, VD
+46 768 43 43 76
 

Peter Högfeldt, VP Marketing
+46 708 87 44 34
 

E-mail: investors@impactcoatings.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 april 2019, kl. 14:30 CEST.

----------------------------------------------------

Om Impact Coatings AB

Impact Coatings utvecklar och levererar världsledande teknologi för industriell PVD-beläggning med inriktning mot bränsleceller, dekorativa, metalliserade och reflektorapplikationer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer – ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings marknadsför beläggningsmaskiner under varumärket INLINECOATER™ och beläggningar under MAXPHASE™.

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Certified Adviser är Redeye AB, som nås via Certifiedadviser@redeye.se eller +46 (0)8 121 576 90.

Dokument & länkar