IMPACT COATINGS SKJUTER PÅ PUBLICERING AV DELÅRSRAPPORTEN FÖR TREDJE KVARTALET 2019 TILL 1 NOVEMBER

Report this content

Styrelsen i Impact Coatings har beslutat att senarelägga publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet 2019 från 25 oktober till 1 november, p g a att bolaget behöver ytterligare tid för att färdigställa rapporten.

För mer information, vänligen kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
+46 768 43 43 76
 

Peter Högfeldt, VP Marketing
+46 708 87 44 34

E-mail: investors@impactcoatings.se


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019, kl. 08:00 CEST.

---------------------------------------------------------

Om Impact Coatings AB

Impact Coatings utvecklar och levererar världsledande teknologi för industriell PVD-beläggning med inriktning mot bränsleceller, dekorativa, metalliserade och reflektorapplikationer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer – ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings marknadsför beläggningsmaskiner under varumärket INLINECOATER™ och beläggningar under MAXPHASE™.

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Redeye AB, som nås via Certifiedadviser@redeye.se eller +46 (0)8 121 576 90.

Dokument & länkar