Nu lyfter Impact Coatings, Mobiltelefontillverkare tecknar kontrakt om högvolymproduktion av Maxfas.

Impact Coatings, noterade på North, har en längre tid utvecklat det nya beläggningsmaterialet Maxfas tillsammans med en mobiltelefontillverkare.
Efter ett tekniskt godkännande under förra året har samarbetet inriktats på den industriella realiseringen av den nya tekniken. Detta har resulterat i ett kontrakt om industrialisering och högvolymproduktion av Maxfas för ett första kontaktdon. Initialt omfattar affären två beläggningsmaskiner av typen ReelCoater. Dessa kommer att levereras till två kontaktdonstillverkares tillverkningsenheter i Kina för att tas i bruk i början av 2009. Kontraktet innebär också att mobiltelefontillverkaren, som tillhör världens fem största, åtar sig att utvärdera Maxfas för ytterligare ett antal applikationer.

” Vi är mycket nöjda. Det är vår övertygelse att detta innebär att Impact Coatings nu lyfter” säger Henrik Ljungcrantz, VD på Impact Coatings. ”Kontraktet innebär inte bara ett godkännande av Maxfas och beläggningssystemet ReelCoater, utan även av Impact Coatings som exklusiv leverantör av denna teknologi. Vi har nu erhållit en kommersiell plattform inom den internationella mobiltelefonindustrin, vilket kan ge en kraftig hävstång för vår kommersiella utveckling”

Kontraktet innebär att Impact Coatings verksamhet nu fokuseras på systemtillverkning. Lokalerna byggs om och personalstyrkan utökas. Parallellt med de fyra InlineCoater 300 som är under färdigställande, har en första batch om tre ReelCoaters påbörjats. Ett tiotal nya medarbetare har redan rekryterats och ytterligare fem rekryteringar är aktuella. Det är möjligt att andra projekt medför ytterligare expansion senare under året.

För mer information, kontakta Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz, tel 013 359951 eller 070 6635580

Om oss

Impact Coatings utvecklar och levererar världsledande teknologi för industriell PVD-beläggning med inriktning mot bränsleceller, dekorativa, metalliserade och reflektorapplikat-ioner. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer – ytbe-läggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings marknadsför belägg-ningsmaskiner under varumärket INLINECOATER™ och beläggningar under MAXPHASE™. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Redeye AB, som nås via Certifiedadviser@redeye.se eller +46 (0)8 121 576 90.

Prenumerera

Dokument & länkar