PATENSKYDDET FÖR IMPACT COATINGS BELÄGGNINGAR FÖR BRÄNSLECELLER FÖRSTÄRKS

Japan har som första land beviljat ett nytt patent avseende Ceramic MaxPhase beläggning av bipolära plattor för PEM-bränsleceller. Patentet kompletterar tidigare erhållna patent och förstärker därmed Impact Coatings konkurrensskydd för den ytbeläggningsteknologi Bolaget utvecklat. 

Impact Coatings har för avsikt att bli en globalt ledande leverantör av teknologi för ytbehandling av bipolära plattor för bränsleceller, samt av ytbeläggningstjänster inom detta område.

Som komplement till Bolagets redan patenterade beläggningssystem, har därför även en specifik ytbeläggning, marknadsförd under namnet Ceramic MaxPhase™, utvecklats. Ceramic MaxPhase är en nanoteknologisk ytbeläggning som möter högt ställda krav på elektrisk ledningsförmåga och korrosionsmotstånd till låg kostnad samt utan  miljöbelastning. Ytbeläggningen appliceras på plattor av rostfritt stål, som är den mest effektiva lösningen då plattorna ska massproduceras.

Det patent som nu beviljats, med Japan som första land, avser specifikt bipolära plattor för PEM-bränsleceller, vilket är den bränslecellstyp som fordonsindustrin avser att använda. Impact Coatings driver sedan en tid flera projekt tillsammans med ledande företag inom fordonsindustrin för att kvalificera Ceramic MaxPhase för denna tillämpning. Testerna är så här långt mycket lovande och patentet stärker Impact Coatings konkurrensförmåga på denna snabbt växande marknad.  

För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz på tel. 013-359951 eller 070-6635580, alternativt henrik@impactcoatings.se

Impact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer.

Företagets huvudprodukt är beläggningsmaterialet Silver MaxPhase, som kan ersätta guld på elektriska kontakter. För rationell industriell applicering av materialet, har beläggningssystemen ReelCoater™, InlineCoater™ och PlastiCoater™ utvecklats. Dessa kan även användas för applicering av andra material för t ex dekorativa och optiska applikationer.

Målgruppen består främst av komponenttillverkare för elektronik- och fordonsprodukter.

Verksamheten startade 1997 och efter en fas av utveckling och etablering av produkter och tjänster har den globala exploateringen inletts. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på OMX Stockholm First North. Bolagets certified adviser är Remium Nordic AB.

Om oss

Impact Coatings utvecklar och levererar världsledande teknologi för industriell PVD-beläggning med inriktning mot bränsleceller, dekorativa, metalliserade och reflektorapplikationer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer – ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings marknadsför beläggningsmaskiner under varumärket INLINECOATER™ och beläggningar under MAXPHASE™. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Certified Adviser är Redeye AB, som nås via Certifiedadviser@redeye.se eller +46 (0)8 121 576 90.

Prenumerera

Dokument & länkar