VINNOVA SATSAR PÅ IMPACT COATINGS UTVECKLING AV BELÄGGNINGAR FÖR BRÄNSLECELLER

Inom ramen för Vinnovas program Forska&Väx, har Impact Coatings erhållit ett utvecklingsbidrag uppgående till 3 130 000 kr. Bidraget avser ett projekt för vidareutveckling av Bolagets beläggningsteknologi för bränslecellsplattor. 

Flertalet biltillverkare har det senaste året publicerat avsikter att i närtid påbörja produktion av bränslecellsdrivna personbilar. Impact Coatings har utvecklat en generell lösning för detta ändamål, Ceramic MaxPhase™, som i flera biltillverkares egna tester har visat sig potentiellt lämplig för ändamålet.

För en storskalig industriell tillämpning krävs dock en anpassning av såväl själva beläggningen som de beläggningssystem som ska användas för appliceringen. För att kunna ligga på framkant och möta upp kundernas växande behov, har Impact Coatings formulerat ett utvecklingsprojekt med 15 månaders löptid. Detta projekt har nu fått finansiellt stöd från Vinnovas program Forska&Väx med 3 130 000 kr.

Projektet och utvecklingsbidraget ligger helt i linje med det samarbete med en världsledande fordonstillverkare som offentliggjordes igår. Samarbetet ger projektet konkret input om förväntade krav för storskalig kommersialisering och projektet kommer att ge Impact Coatings möjlighet att möta bilindustrins krav med mer färdiga lösningar.

För mer information, kontakta  Henrik Ljungcrantz, tel 013-359951 eller henrik@impactcoatings.seImpact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer.

Företaget tillhandahåller beläggningssystemen InlineCoater™, PlastiCoater™ och ReelCoater™ för Lean-organiserad komponentproduktion som inkluderar PVD. Bolaget har också utvecklat en portfölj av beläggningsprocesser som marknadsförs under namnet MaxPhase, med unika prestanda för bl a bipolära flödesplattor för bränsleceller och elektriska kontakter.

Målgruppen består främst av komponenttillverkare för elektronik- och fordonsprodukter.

Verksamheten startade 1997 och efter en fas av utveckling och etablering av produkter och tjänster har den globala exploateringen inletts. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på OMX Stockholm First North. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. 

Prenumerera

Dokument & länkar