Utvecklingsländer når klimatmål med grön kryptovaluta

Investerarrunda för Impact Investments 

Stockholm, 17 januari 2017: Stiftelsen Impact Earth har utvecklat den första blockchain-plattformen som syftar till att främja hållbara investeringar i utvecklingsländer. Villkoret är att länderna ställt sig bakom Paris klimatavtal och FN:s hållbarhetsmål (SDG). Impact Earth erbjuder nu småsparare, privata investerare och institutioner att teckna andelar i den egna kryptovalutan IMPACTXO Coin och genomför en ICO, Initial Coin Offering. Kapitalanskaffningen ger investerare tillgång till Impact Investments marknaden, som värderas till drygt USD 114 miljarder.  

Stiftelsens målsättning är att minska koldioxidutsläppen globalt, bidra till att lösa efterfrågan på prisvärda bostäder i utvecklingsländer och bygga smarta nätverk för energiförbrukningen.

”Företags medvetenhet om hållbara investeringar ökar hela tiden. Det driver utvecklingen av ny grön teknologi som kommer ha avgörande betydelse för fortsatt tillväxt i utvecklingsländerna. Där tror vi att vi kan spela en viktig roll”, säger Erik van Eeten, co-founder Impact Earth.

Impact Investments är en mer aktiv form av Social Responsible Investments, SRI, och syftar till att generera specifika och positiva sociala eller miljömässiga effekter utöver den ekonomiska vinsten. Marknaden för Impact Investments värderades 2016 till över 114 USD miljarder. I kölvattnet av Parisavtalet och Kyotoprotokollet förväntas Impact Investments öka kraftigt med cirka 20 procent per år.

Smarta kontrakt med digital signering kommer användas genomgående och hanteras på blockchain-plattformen. Det gör det möjligt för alla investerare som ackrediteras att verka på plattformen. Där kan de följa hur långt hållbarhetsprojekten kommit, granska och ha full insyn i all dokumentation. Blockchain-plattformen kommer ha öppen källkod vilket innebär att alla som vill och har kunskap, kan bidra med exempelvis egna smarta kontrakt som hanteras på plattformen. Samtidigt som den hålls kontinuerligt uppdaterad.

”Vår egenutvecklade blockchain-plattform är ett medvetet sätt att transparent hantera projekt med en tydlig hållbarhetsagenda. Genom att tillhandahålla full transparens på blockchain-plattformen, kommer projekten bli betydligt enklare och smidigare att hantera än de tjänster som finns tillgängliga på marknaden idag, säger Emil Bengtsson, Teknikchef och co-founder, Impact Earth.

Impact Earth kommer genom sina investeringar i hållbara lösningar för utvecklingsländer tilldelas utsläppsrätter. Dessa kan i sin tur erbjudas på blockchain-plattformen till företag inom exempelvis olje- och gasindustrin som är i behov av att minska sina CO2-avtryck.

Enligt GIIN, Global Impact Investing Network, senaste rapport från 2017, kan investerarna räkna med likvärdig avkastning på de gröna projekten i utvecklingsländerna som av mer traditionella investeringar, det vill säga mellan 12–25 procent.

Blockchain-plattformen kommer erbjudas som en tjänst för företag som vill ha full transparens vid hanteringen av både gröna och traditionella investeringar.

IMPACTXO Coin passar alla kryptovaluta-portföljer och traditionella investeringsportföljer.

Målet är att ta in 20–30 miljoner IMPAXCTXO Coins i första rundan. Potentialen är mycket stor och stiftelsens begränsning för mängden kryptovaluta som kan utfärdas ligger på 100 miljoner IMPACTXO Coins.

Sjuttio procent av kapitalet kommer att användas till hållbara investeringar inom fastighetssektorn i utvecklingsländer. Resterande trettio procent kommer att investeras i syfte att fortsätta utveckla blockchain-plattformen.

– Värdet på kryptovalutan stödjs av investeringar i verkliga materiella tillgångar som fastigheter eller solfarmar. Det skapar kassaflöde i dollar eller andra traditionella valutor som vi kan distribuera, använda i verksamheten och dela ut, säger Patrick Chella, VD och co-founder, Impact Earth.

Idag värderas en (1) IMPACTXO Coin till en (1) USD dollar. Teckningsperioden, ICOn, löper fram till 31 januari 2018.

För material och möjligheten att anmäla sitt intresse och investera, samt Impact Earths White Paper i sin helhet, klicka här.

För mer information, vänligen kontakta:

Emil Bengtsson

Teknikchef och co-founder, Impact Earth

+47 479 66 224

emil.bengtsson@realtyafrica.com

Oliver Hofmann

Kommunikationsrådgivare, Rickhamre Hofmann AB

+46 768 786 163

oliver.hofmann@coast.se

Om grundarna och Impact Earth

Stiftelsen Impact Earth grundades 2017 av Erik van Eeten, Patrick Chella och Emil Bengtsson. Samtliga besitter lång erfarenhet från internationell affärsverksamhet. Erik van Eeten och Patrick Chella har var och en nära tjugo års erfarenhet från investmentbanker och finansverksamhet. Emil Bengtsson har en gedigen teknisk bakgrund med fokus på informationssystem och blockchain-teknologi. Impact Earth besitter ett stort nätverk av internationella experter inom sektorer som hållbar utveckling, teknologi och finans. Stiftelsen har även ett partnerskap med den världskända arkitektfirman DoepelStrijkers, specialiserad på att skapa prisvärda hus med minimal klimatpåverkan. 

Taggar:

Snabbfakta

Stiftelsen Impact Earth har utvecklat den första blockchain-plattformen som syftar till att främja hållbara investeringar i utvecklingsländer. Impact Earth erbjuder nu småsparare, privata investerare och institutioner att teckna andelar i den egna kryptovalutan IMPACTXO Coin och genomför en ICO, Initial Coin Offering.
Twittra det här

Citat

Värdet på kryptovalutan stödjs av investeringar i verkliga materiella tillgångar som fastigheter eller solfarmar. Det skapar kassaflöde i dollar eller andra traditionella valutor som vi kan distribuera, använda i verksamheten och dela ut.
Patrick Chella, VD och co-founder, Impact Earth.
Vår egenutvecklade blockchain-plattform är ett medvetet sätt att transparent hantera projekt med en tydlig hållbarhetsagenda.
Emil Bengtsson, Teknikchef och co-founder, Impact Earth.