Impilo har stängt sin andra kapitalrunda

Report this content

Impilo AB, investmentbolaget med fokus på nordiska företag inom läkemedel, medicinteknik, sjukvård och omsorg, har avslutat sin kapitalanskaffning om 6 miljarder kronor vilket överstiger målet om 4,5 miljarder. Kapitalet kan användas till såväl investeringar i nya företag som ökade satsningar i den existerande portföljen. Impilos totala kapital under förvaltning uppgår nu till 10 miljarder kronor.

– Vi på Impilo är mycket stolta men samtidigt ödmjuka över att få ansvaret att förvalta detta kapital. Vi ser mycket fram att göra ytterligare investeringar i några av de mest dynamiska och hållbara verksamheterna i denna viktiga sektor i Norden, säger Fredrik Strömholm, managing partner på Impilo.

– Vi ser också fram emot att stötta och utveckla våra sju portföljbolag, där vi ser betydande potential de närmaste åren, fortsätter Fredrik Strömholm.

– Detta var en exceptionellt framgångsrik kapitalanskaffning, speciellt i ljuset av de logistiska restriktioner som den globala pandemin medförde. Investerare attraherades av kvaliteten i Impilos organisation, portfölj och investeringsresultat och firmans fokus på hållbara investeringar och långsiktigt värdeskapande. Vi är mycket stolta att hjälpa Impilo till detta imponerande resultat, säger Laurence Zage, partner på Monument Group, som agerade rådgivare i kapitalanskaffningen.

Impilo har varit operativa sedan 2017 och har med marginal varit den mest aktiva investeraren inom läkemedel, medicinteknik och vård- och omsorgstjänster i Norden sedan starten. Utöver att skapa attraktiv avkastning så måste portföljbolag på ett tydligt sätt bidra till att förbättra det område där de verkar. Detta kan bland annat ske genom att förbättra existerande terapier och vårdkvalité, förbättra tillgänglighet till vård eller förebygga vårdbehov och därmed bidra till förbättrad livskvalitet för patienter och minskade kostnader i vårdsystemen.

Impilos investerare inkluderar institutionella och privata kapitalförvaltare, med en betydande andel från rådgivare som representerar framgångsrika entreprenörer. Ca 57% av kapitalet är från nordiska investerare och 34% från resten av Europa.

Monument Group agerade som s.k. placement agent, PWC som skatterådgivare och Mannheimer Swartling som legal rådgivare till Impilo.

För ytterligare information, v.g. kontakta
Fredrik Strömholm, partner
 +46 76-115 10 65
fredrik.stromholm@impilo.se
______________________________________

Impilo är ett investmentbolag inriktat på investeringar I nordiska företag verksamma inom läkemedel, medicinteknik, vård- och omsorgstjänster, förebyggande vård och relaterade produkter och tjänster. Impilos portföljföretag måste bidra till en positiv utveckling inom sina områden och därmed i samhället för att vara långsiktigt framgångsrika. 

Impilos investeringsportfölj består av  Ferrosan Medical Devices, världsledande utvecklare och tillverkare av gelatin-baserade blödningshämmare baserat i Köpenhamn; Immedica,  ett Stockholmsbaserat företag verksamt i hela Europa inom special och särläkemedel; Humana, det nordiska omsorgsföretaget; TFP, ett av nordeuropas största företag inom in vivo fertilitetstjänster; Euro Accident, det skandinaviska försäkringsföretaget med inriktning på sjukvårdsförsäkring och försäkring för långvarig sjukdom; Mallax, ett skandinaviskt läkemedelsföretag, och Scantox, ett danskt företag inom prekliniska kontraktsforskningstjänster. Tidigare i år så sålde Impilo det norska konsumenthälsovårdsföretaget, NutraQ, till Orkla.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media