Implantica gör framsteg i Italien och Spanien med sitt medicinska implantat RefluxStop ™

Report this content

Implantica AG (publ) meddelar idag att bolaget kommer börja kommersialisera RefluxStop™ i Italien och Spanien med ersättning av den offentliga sjukvården baserat pa lokala/regonala avtal med sjukhusen.

Implanticas fokus ligger nu på att introducera RefluxStop ™ hos de ledande antirefluxkirurgerna och klinikerna i Italien och Spanien. Utbildning av kirurger kommer inledningsvis ske via webinar med representanter från Tyskland och Schweiz till dess Covid-19 situationen stabiliseras.

”Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vårt nätverk av KOLs (nyckel specialister inom området) och börja träna kirurger i Italien och Spanien, och att kunna sälja RefluxStop™ med ersättning från den offentliga sjukvården baserat på individuella avtal med sjukhus/regioner”, säger Peter Forsell, VD för Implantica. "I detta skede kommer vi främst att fokusera på de sjukhus som idag utövar mycket kirurgi för sura uppstötningar. Vi kommer samtidigt att inkludera dessa länder i vår registerstudie för att samla in mer data.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Investor Relations
Telefon (CH): +41 (0) 79 335 09 49

nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15:e mars 2021 kl. 08:00 (CET).

Om Implantica

Implantica är en medicinteknisk koncern dedikerad till att föra avancerad teknik in i kroppen. Implanticas ledande produkt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat som motverkar sura uppstötningar av magsaft upp i matstrupen och potentiellt kommer att skapa ett paradigmskifte för anti-reflux-behandling och stöds av framgångsrika resultat från kliniska prövningar. Implantica fokuserar också på eHälsa i kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline baserad delvis på två plattformsteknologier: en eHälsoplattform utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, kontrollera behandling inifrån kroppen och kommunicera till vårdgivaren på avstånd och en trådlös energigivande plattform utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.