Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020

Report this content
  • Resultatet för Q1-Q3 2020 uppgick till -219 tkr (-415 tkr), varav Q3 utgjorde -314 tkr (-293 tkr).
  • Nettoomsättningen för Q1-Q3 2020 uppgick till 4 714 tkr (5 274 tkr), varav Q3 utgjorde 1 234 tkr (919 tkr). Solenergiprodukterna stod under Q1-Q3 2020 för 99 % (99 %) av nettoomsättningen.
  • Bolagets resultat per aktie 2020-09-30 uppgår till -0,005 kr (- 0,009 kr).
  • Bolaget har under Q1 2020 sålt sin hittills största anläggning - en markbaserad solenergianläggning värd 2 058 tkr till Trelleborgs Energiförsäljning AB. Installationen har påbörjats under Q2 2020 på Smygehamns Reningsverk och framskrider enligt plan.
  • Under Q3 2020 har nyemission enligt optionsavtal för nyckelperson registrerats av Bolagsverket 2020-07-15.
 

VD har ordet

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Resultatet för Q1-Q3 2020 uppgick till -219 tkr (-415 tkr), varav Q3 utgjorde -314 tkr (-293 tkr). Nettoomsättningen för Q1-Q3 2020 uppgår till 4 714 tkr (5 274 tkr), varav Q3 utgjorde 1 324 tkr (919 tkr). Nettoomsättningen Q1-Q3 2020 är något lägre än motsvarande period föregående år. Bolaget har i början av 2020 satsat på egna montörer samt genomfört flytt av verksamheten till nya och mer ändamålsenliga hyreslokaler, vilket innebar en minskad installationskapacitet under Q1 2020. Under Q3 2020, liksom för Q2 2020, ökade nettoomsättningen jämfört med samma perioder föregående år. Resultatet har under Q1-Q3 2020 därmed förbättrats jämfört med samma period föregående år. Under Q1 2020 såldes bolagets hittills största anläggning på 233 kWp till Trelleborgs Energiförsäljning AB till ett värde av 2,06 Mkr. Installationen av denna markbaserade anläggning på Smygehamns Reningsverk påbörjades under Q2 2020 och framskrider enligt plan. Implementa beräknar slutföra installationen under Q4 2020.

Solenergibidraget tas bort - 15% Grönt avdrag istället

15 april 2020 föreslog regeringen glädjande nog i sin vårbudget ett ökat stöd på 200 Mkr fördelade på 100 Mkr vardera under 2021-2022 för installation av solenergi. I slutet av Q2 2020 meddelade regeringen att 7 juli 2020 är slutdatum för ansökan om solcellsbidrag. För dem som erhållit/erhåller bidrag skall installationen vara genomförd vid enligt Länsstyrelsen anmodade datum fram till den 30 juni 2021. Regeringen har 21 september 2020 presenterat ett förslag att istället införa 15 % Grönt avdrag på investeringssumman med införande 1 januari 2021. Detta förslag väntas klubbas i december 2020 då det slutliga budgetbeslutet skall tas av Riksdagen.

Grönt avdrag innebär visserligen en lägre summa än det tjugoprocentiga bidraget, men innebär också kraftigt förkortade ledtider för erhållande än solcellsbidraget som ofta inneburit väntan på godkännande/utbetalning i upp till ett år från ansökan. Inga transaktioner får i dagsläget ske mellan installatören och de kunder som tänker utnyttja Grönt avdrag. Dessa måste vänta till efter 1 januari 2021, vilket har fått till följd att marknaden för villakunder fram till årsskiftet är något avvaktande. Fram till dess fokuserar Implementa främst på företagskunder med större anläggningar samt de kunder som erhållit/erhåller bidrag och behöver ha sina anläggningar installerade före det av Länsstyrelsen anmodade slutdatumet.

Tillväxt i skuggan av en pandemi under ledorden Kunskap – Engagemang - Kvalitet

Bolaget har över åren byggt upp gedigna kunskaper inom marknads-, kund- och installationskrav samt inte minst kring huvudprodukten – solpanelerna – vilket gör att vi numera har ett noga utvalt sortiment av högkvalitativa paneler samt övriga komponenter så att varje kunds behov och önskemål kan tillgodoses. Huvudfokus i bolagets verksamhet ligger på en ökad försäljning av dessa produkter genom en växande verksamhet med inriktning särskilt på större enheter inom lantbruk, hästgårdar och industri samt villor.

Vardagen har förändrats för många och så också i vissa delar för Implementa. Kundbesök genomförs som vanligt, men med social distansering och hålls för det mesta utomhus. Mycket av vår verksamhet sker redan utomhus då jag och mina medarbetare är ute på sälj- och installationsuppdrag under dagarna. Jag upplever att intresset för solenergi alltjämt är stort, men virusets framfart har lett till viss ekonomisk försiktighet i avvaktan på utgången.

År 2020 och framöver är målsättningen fler försäljningsaktiviteter och en fortsatt ökad försäljning av större solenergianläggningar inom Skåneregionen. På sikt ser jag ett behov av en utökad säljstyrka och fler egna montörer samt elektriker för en expansion av verksamheten i första hand inom Skåne och därefter i ett vidare geografiskt perspektiv under ledorden Kunskap - Engagemang - Kvalitet.

Staffanstorp i oktober 2020       

Margareta Krook, Tekn. Dr.

VD Implementa Sol AB

Implementa Sol AB,

Traversvägen 1, 245 34 STAFFANSTORP

Tel: 0732-06 45 00

web: www.implementa.se

e-post: info@implementa.se

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Helene Vester

Implementa Sol AB är certifierad solcellsinstallatör och säljer solenergiprodukter för lantbruk, ridhus, industri samt villor till privat- och företagskunder. Bolaget är listat på NGM Nordic SME. Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi.

KUNSKAP - ENGAGEMANG - KVALITET

Prenumerera