Implementa erhåller order på 1 Mkr från Bosjökloster Golfklubb

Report this content

Implementa Sol AB har sålt en solenergianläggning till ett värde av 1,0 Mkr till Bosjökloster Golfklubb med installationsstart planerad till Q1 2021. Solenergianläggningen, med en toppeffekt på 124 kWp, kommer att installeras på byggnader och minska kostnaden för inköpt el avsevärt samtidigt som det bidrar till en bättre miljö.

”Denna order är ytterligare ett kvitto på att Implementas strategi att målmedvetet fokusera på försäljning av större solenergianläggningar till lantbruk, ridhus, industri samt villor fortsatt ger resultat”, säger Bolagets VD Margareta Krook.

Margareta Krook

VD Implementa Sol AB

Implementa Sol AB,

Traversvägen 1, 245 34 STAFFANSTORP

Tel: 0732-06 45 00

web: www.implementa.se

e-post: info@implementa.se

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Helene Vester

Implementa Sol AB är certifierad solcellsinstallatör och säljer solenergiprodukter för lantbruk, ridhus, industri samt villor till privat- och företagskunder. Bolaget är listat på NGM Nordic SME. Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi.

KUNSKAP - ENGAGEMANG - KVALITET

Prenumerera

Dokument & länkar