Implementa Sol AB (publ) erhåller miljonorder på solenergianläggning

Implementa Sol AB har sålt en solenergianläggning till ett värde av 1,18 Mkr för installation hos lantbrukskund i Svalövs kommun under Q1 2019. Solenergianläggningen kommer att minska kostnaden för inköpt el avsevärt och därmed förbättra lantbrukets lönsamhet samtidigt som det bidrar till en bättre miljö.

”Det är Implementas strategi att målmedvetet fokusera på försäljning av solenergianläggningar till lantbruk, ridhus och industri samt villor. För att fullt ut genomföra denna strategi har vi under 2018 förstärkt försäljningsorganisationen. Denna order är ett kvitto på att inriktningen varit riktig och jag är glad att se att denna satsning ge resultat”, säger Bolagets VD Margareta Krook.

Margareta Krook

VD Implementa Sol AB

Implementa Sol AB,

Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND

Tel: 0732-06 45 00

web: www.implementa.se

e-post: info@implementa.se

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Dr Arne Jakobsson

Implementa Sol AB är certifierad solcellsinstallatör och säljer solenergiprodukter för villor, lantbruk, ridhus och industri till privat- och företagskunder. Bolaget är listat på Nordic MTF. Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi.

KUNSKAP - ENGAGEMANG - KVALITET

Om oss

Implementa Sol AB är certifierad solcellsinstallatör och säljer solenergiprodukter till privat- och företagskunder. Bolaget har även patent och produkter inom magnetismbaserad nanoteknologi och LifeScience. Bolaget är listat på Nordic MTF. Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi samt uppbyggnad av ett entreprenöriellt innovationshus på den egna fastigheten nära MAX IV och ESS-anläggningarna i den expansiva Lundaregionen i södra Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar