Nyemissionsmemorandum

Report this content

Styrelsen för Implementa Hebe AB (publ), org nr 556581-9272, har upprättat ett emissionsmemorandum avseende nyemission med företräde för aktieägarna med teckningstid 12 mars till och med 26 mars 2018.

Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB eller förvaltarregistrerat på avstämningsdagen den 2 mars 2018 kommer att få ett emissionsmemorandum samt direktregistrerade aktieägare en förtryckt emissionsredovisning per post till den i Euroclear angivna adressen. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier erhåller teckningsinformation via sina respektive förvaltare.

Memorandumet kan laddas ner nedan eller via bolagets hemsida www.implementa.se eller via Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se

Memorandumet och anmälningssedel går att beställa via Mangold Fondkommission AB, Emissioner/Implementa, Box 55691, 102 15 Stockholm. E-mail: ta@mangold.se. Telefon: 08-503 015 95 Fax: 08-503 015 51. Hemsida: www.mangold.se

Memorandumet och anmälningssedeln kan även beställas på info@implementa.se eller per post till adressen: Implementa Hebe AB, Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND. Hemsida www.implementa.se

Styrelsen 

Implementa Hebe AB,

Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND

Tel: 0732-06 45 00

web: www.implementa.se

e-post: info@implementa.se

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Margareta Kriz

Implementa Hebe AB är certifierad solcellintstallatör och säljer solenergiprodukter samt tillbehör till privat- och företagskunder. Bolaget har även patent och produkter inom magnetismbaserad nanoteknologi och LifeScience. Bolaget är listat på Nordic MTF. Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi samt uppbyggnad av ett entreprenöriellt innovationshus på den egna fastigheten nära MAX IV och ESS-anläggningarna i den expansiva Lundaregionen i södra Sverige.